TAILIEUCHUNG - Tài liệu Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

Mời bạn tham khảo tài liệu "Nghề bán hàng và quản trị bán hàng", tài liệu này với mục tiêu phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. | mbán hang và quan trị bán hang Page 1 of 28 NGHỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá nhân cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân. Chúng ta cũng sẽ nắm được những trách nhiệm vấn đề và những cơ hội của người đại diện bán hàng. Bên cạnh đó chúng ta cũng bàn đến quy trình và các kỹ năng bán hàng của đại diện bán hàng. Nghề bán hàng có một số đặc điểm đặc trưng làm cho nó trở nên hấp dẫn với một số người. Những đặc điểm như sự tự do tính độc lập và thu nhập cao không phải tự nhiên đến mà không phải trả giá. Hầu hết các nhân viên chào hàng đã tự điều chỉnh tốt để thích ứng với công việc nhưng một số người thất bại và không thể vượt qua đựợc những khó khăn trở ngại hoặc đã phải tìm một nghề nghiệp khác. Sau cùng trong nghề nghiệp của mình các nhân viên chào hàng có thể phải đương đầu với một số tình huống đạo đức mà họ phải giải quyết với sự giúp đỡ của cấp trên và công ty. Quản trị bán hàng là một phần của hoạt động kinh doanh sôi động và có tính cá nhân cao. Với trí thông minh và những kỹ năng thích hợp bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng đạt được những mục tiêu cá nhân cũng như những thành đạt về tài chính thông qua nghề nghiệp bán hàng và quản trị bán hàng. 1. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng Bán hàng cá nhân là một quá trình mang tính cá nhân trong đó người bán tìm hiểu khám phá gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người mua để đáp ứng quyền lợi thỏa đáng lâu dài của cả hai bên. Định nghĩa trên rõ ràng thể hiện rằng cả hai bên người mua và người bán đều có lợi trong thương vụ ấy. Những người trong lực lượng bán hàng được đặt rất nhiều chức danh nào là người bán hàng đại diện bán hàng đại diện nhà sản xuất giám đốc phụ trách khách hàng nhân viên kỹ thuật phụ trách bán hàng giám đốc khu vực và biết bao nhiêu chức danh đa dạng khác nữa tất cả những số người nêu trên đều có điểm chung là tiếp xúc trực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN