TAILIEUCHUNG - TRẠCH TẢ (Kỳ 1)

Tên khác: Vị thuốc Trạch tả còn gọi Thủy tả, Hộc tả, (Bản Kinh), Mang vu, Cập tả (Biệt Lục), Vũ tôn, Lan giang, Trạc chi, Toan ác du, Ngưu nhĩ thái, Du (Hòa Hán Dược Khảo), Như ý thái (Bản Thảo Cương Mục). Tác dụng, Chủ trị: Bổ hư tổn ngũ tạng, trừ ngũ tạng bỉ mãn,khởi âm khí, chỉ tiết tinh, tiêu khát, lâm lịch, trục thủy đình trệ ở bàng quang, tam tiêu (Biệt Lục). + Chủ Thận hư, tinh tự xuất, trị ngũ lâm, lợi nhiệt ở Bàng quang, tuyên thông thủy đạo (Dược Tính Luận) | TRẠCH TẢ Kỳ 1 Tên khác Vị thuốc Trạch tả còn gọi Thủy tả Hộc tả Bản Kinh Mang vu Cập tả Biệt Lục Vũ tôn Lan giang Trạc chi Toan ác du Ngưu nhĩ thái Du Hòa Hán Dược Khảo Như ý thái Bản Thảo Cương Mục . Tác dụng Chủ trị Bổ hư tổn ngũ tạng trừ ngũ tạng bỉ mãn khởi âm khí chỉ tiết tinh tiêu khát lâm lịch trục thủy đình trệ ở bàng quang tam tiêu Biệt Lục . Chủ Thận hư tinh tự xuất trị ngũ lâm lợi nhiệt ở Bàng quang tuyên thông thủy đạo Dược Tính Luận . Trị ngũ lao thất thương đầu váng tai ù gân xương co rút thông tiểu trường chỉ di lịch niệu huyết thôi sinh sinh đẻ khó bổ huyết hải làm cho có con Nhật Hoa Tử Bản Thảo . Liều dùng 8 - 40g. Kiêng kỵ Sợ Hải cáp Văn cáp Bản Thảo Kinh Tập Chú . Lâm khát thủy thủng Thận hư không nên dùng Y Học Nhập Môn . Không có thấp nhiệt Thận hư tinh thoát không dùng Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . Can Thận hư nhiệt mà không thuộc thấp không thuộc thủy ẩm không dùng Đông Dược Học Thiết Yếu . Đơn thuốc kinh nghiệm Trị thủy ẩm ở vùng vị dưới tâm sinh ra hoa mắt mê muội Bạch truật 80g Trạch tả 200g Sắc uống Trạch Tả Thang - Kim Quỹ Yếu Lược . Trị thận hư nội thương thận khí tuyệt tiểu buốt tiểu không tự chủ Bạch long cốt 40g Cẩu tích 80g Tang phiêu tiêu 40g Trạch tả 1 2g Xa tiền tử 40g. Tán nhỏ. Mỗi lần uống 8g với rượu ấm trước bữa ăn Trạch Tả Tán - Hòa Tễ Cục phương . Trị có thai mà khí bị trệ bụng trướng bụng sưng khí suyễn táo bón tiểu ít Chỉ xác Mộc thông Tang bạch bì Binh lang Trạch tả Xích linh. Đều 30g. Tán bột. Mỗi lần dùng 12g thêm Gừng 4g sắc uống Trạch Tả Tán - Hòa Tễ Cục phương . Trị hư phiền mồ hôi ra nhiều Bạch truật Mẫu lệ Phục linh Sinh khương Trạch tả. Sắc uống Trạch Tả Thang - Ngoại Đài Bí Yếu . Trị tiểu không thông Trạch tả Xa tiền thảo Trư linh Thạch vi đều 12g Xuyên mộc thông 8g Bạch mao căn 20g. Sắc uống Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . Trị thận viêm cấp tiểu ít phù thũng thể dương tính Trạch tả Trư linh Phục linh Xa tiền tử đều 16g sắc uống Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN