TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 211

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 211', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 16. Vẽ một hình chữ nhật với kích thước là 220 x 440 Px. Vào Layer Layer Style Stroke với thống số như bước 10. 17. Bây giờ chúng ta sẽ tạo các đường chấm chấm. Trong hộp công cụ bạn chọn Pencil 18. Bạn vào Window Brush để hiển thị Brush Palette. Nhấp đúp chuột vào ô Brush tip Shape và thiết lập thông số như hình sau. 19. Tạo một layer mới và tạo các đường chấm như bạn thích Việc còn lại khá là đơn giản bạn chỉ việc them hình them text và làm nốt những chỗ còn lại là xong. Tài nguyên cho bài này Font chữ Tahoma 11 Px None. Steelfish Button Nhấp chuột phải Save Target as Toàn bộ layout ở PSD format Layout Nhấp chuột phải Save Target as Pass giải nén vietphotoshop Bá tước Monte Cristo - Technical Support Forum http vbb Tạo luồng ánh nắng mặt trời Lam Khê - Mở một file ảnh muốn tạo luồng sáng ở chế độ màu RGB hoặc graycale hình 1 . - Trong bảng Channel click chọn nút New Channel để tạo một kênh mới hình 2 . - Trong bảng Channel bật biểu tượng hình con mắt để ảnh xuất hiện hình 3 . Hình 1 Hình 2 Hình 3 - Bấm phím L để chọn công cụ Polygonal Lasso Tool. - Vẽ một luồng sáng chiếu lên đối tượng hình 4 . Hình 4 - Trong bảng Channel tắt biểu tượng hình con mắt chỉ còn nhìn thấy kênh Alpha 1. - Tô trắng vùng chọn hình 5 . Hình 5 - Nhấn Ctrl D - Chọn Filter - Blur - Gaussian Blur chọn thông số Radius 30 pixels hình 6 Hình 6 - Trong bảng Layers click chọn layer Background. - Chọn Select - Load Selection chọn Channel là Alpha 1 hình 7 . .