TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 210

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 210', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tạo hình biếm họa Chắc các bạn đã từng thấy những hình biếm họa theo kiểu đầu to mình nhỏ trên báo chí. Với Photoshop bạn có thể thực hiện điều đó dễ dàng bằng các bước sau - Mở một hình nạn nhân sau đó tách hình ra khỏi nền bằng nhiều cách. Ở đây tôi dùng công cụ Polygonal Lasso Tool vẽ chọn đối tượng bấm Ctrl Shift I sau đó bấm chọn Delete để xóa nền. - Chọn công cụ Magnetic Lasso Tool tạo một vùng chọn xung quanh đầu của đối tượng hình 1 . - Bấm Ctrl J để nhân đôi cái đầu. Trong Layer Palette của bạn sẽ có hai layer 1 là chiếc đầu và 2 là thân hình hình 2 . Hình 1 Hình 2 Hình 3 - Trên layer thân hình bấm Ctrl T vào lệnh transform thu nhỏ lại cho đến khi vừa ý. - Chọn layer chiếc đầu và bấm Ctrl T để lắp nó vào với hình chú ý sắp xếp sao cho phù hợp. - Cuối cùng chọn nút Add layer mask và đổi màu nền trước thành màu đen và xóa đi những vùng thừa hình 2 . Ta được kết quả như hình 3. Technical Support Forum http vbb Tạo khung ảnh cho đối tượng 1. Mở 1 file ảnh mà bạn muốn làm - sau đó vào Select All hay nhấn Ctrl A -Tiếp tục vào Select Modify Border sau đó các bạn nhập giá trị là 64 đây là giá trị max - hình kết quả 2. Tuỳ các bạn chọn màu - ở đây tui chọn màu trắng - sau đó các bạn nhấn Alt BackSpace để tô màu cho khung ảnh - hình 3. Để cho hiệu ứng của khung ảnh đẹp hơn các bạn có thể sử dụng các hiệu ứng có sẵn trong PS - nếu các bạn có bộ lọc hiệu ứng riêng thì càng tốt . Vào Filter Texture Mosaic Tiles và điều chỉnh các thông số tuỳ ý các bạn - hình 4. Kết quả Technical Support Forum http vbb Tạo khung ảnh cho đối tượng 1. Mở 1 file ảnh mà bạn muốn làm - sau đó vào Select All hay nhấn Ctrl A -Tiếp tục vào Select Modify Border sau đó các bạn nhập giá trị là 64 đây là giá trị max - hình kết quả 2. Tuỳ các bạn chọn màu - ở đây tui chọn màu trắng - sau đó các bạn nhấn Alt BackSpace để tô màu cho khung ảnh - hình 3. Để cho hiệu ứng của khung ảnh đẹp hơn các bạn có thể sử dụng các hiệu ứng có sẵn trong PS - nếu các bạn .