TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 209

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 209', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Color màu đen Location chọn Inside Hình 4. Nhấn Ctrl C để copy cái vòng tròn 5. Chuyển qua bảng thông tin kênh - Windows Channels tạo ra kênh alpha 1 Nhấn Ctrl V để dán phần vừa copy hình 6. Vào Filter Blur Gaussian Blur . giá trị Radius các bạn cho 9 pixel -hình 7. Chuyển về bảng thông tin layer . kích chuột vào layer Background 8. Vào Filter Render Lighting Effect Trong ô Texture Channel - các bạn chọn Alpha 1 . Các số liệu khác không cần thay đổi . Quay chiều chiếu sáng như hình 9. Vào Select modify Contract Đặt giá trị là 4 Nhấn Ctrl X để cắt phần được chọn 10. tạo ra layer mới . Nhấn Ctrl V để dán phần vừa cắt . 11. Nhấn Ctrl T để thu nhỏ cái còng tròn đó - kích thước thu nhỏ các bạn có thể thu nhỏ theo ý thích - nhưng tui thì thu nó lại bằng 1 pixel bằng 1 cái ô vuông màu đen như trên hình í Kích chuột chọn công cụ Rectangular Maquee Tool - sau đó vẽ 1 ô vuông bao quanh cái chấm đó . Cự li các bạn phải vẽ đúng như hình dưới đây 12. Vào Edit Define Pattern và save lai với tên mới . 13. Bây giờ tất cả đã sãn sàng cho việc phủ chấm chìm rồi đó . Mở 1 bức ảnh mà bạn thích . Tạo ra 1 layer mới Vào Edit Fill và kích chuột vào mũi tên sổ - sau đó kích chọn thành phần mà bạn vừa save 14. Sau khi kích OK thì bạn đã có được cái mà mình muốn - tuy nhiên nó không đẹp . Bây giờ muốn nó đẹp hơn thì bạn phải hoà trộn nó với bức hình kia . làm như sau 15 Đây là kết quả - với 1 chút chỉnh sửa bằng công cụ Eraser Tool 16. Kĩ thật này sẽ ấn tượng hơn nếu bạn phủ nó lên 1 bức hình có gam màu tối . Như hình này chẳng hạn Technical Support Forum http vbb Tạo chiếc đồng hồ 1. Tạo layer Border với size 200x200 Fill màu 2F2F2F. Dùng Eliptical Marquee Tool vẽ 1 cái vòng tròn size 106x106 2. Dùng Eliptical Marquee Tool vẽ 1 cái vùng chọn size nhỏ hơn và del nó đi như thế này 3. Add Out Glow Opacity 50 size 5 . Add Belve and Emboss Depth 80 size 5 4. Tạo layer Border Highlight và Ctrl Click vào layer border vào Select Modify Contract với giá trị 1px. dùng .

TÀI LIỆU HOT