TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 209

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 209', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Color màu đen Location chọn Inside Hình 4. Nhấn Ctrl C để copy cái vòng tròn 5. Chuyển qua bảng thông tin kênh - Windows Channels tạo ra kênh alpha 1 Nhấn Ctrl V để dán phần vừa copy hình 6. Vào Filter Blur Gaussian Blur . giá trị Radius các bạn cho 9 pixel -hình 7. Chuyển về bảng thông tin layer . kích chuột vào layer Background 8. Vào Filter Render Lighting Effect Trong ô Texture Channel - các bạn chọn Alpha 1 . Các số liệu khác không cần thay đổi . Quay chiều chiếu sáng như hình 9. Vào Select modify Contract Đặt giá trị là 4 Nhấn Ctrl X để cắt phần được chọn 10. tạo ra layer mới . Nhấn Ctrl V để dán phần vừa cắt . 11. Nhấn Ctrl T để thu nhỏ cái còng tròn đó - kích thước thu nhỏ các bạn có thể thu nhỏ theo ý thích - nhưng tui thì thu nó lại bằng 1 pixel bằng 1 cái ô vuông màu đen như trên hình í Kích chuột chọn công cụ Rectangular Maquee Tool - sau đó vẽ 1 ô vuông bao quanh cái chấm đó . Cự li các bạn phải vẽ đúng như hình dưới đây 12. Vào Edit Define Pattern và save lai với tên mới . 13. Bây giờ tất cả đã sãn sàng cho việc phủ chấm chìm rồi đó . Mở 1 bức ảnh mà bạn thích . Tạo ra 1 layer mới Vào Edit Fill và kích chuột vào mũi tên sổ - sau đó kích chọn thành phần mà bạn vừa save 14. Sau khi kích OK thì bạn đã có được cái mà mình muốn - tuy nhiên nó không đẹp . Bây giờ muốn nó đẹp hơn thì bạn phải hoà trộn nó với bức hình kia . làm như sau 15 Đây là kết quả - với 1 chút chỉnh sửa bằng công cụ Eraser Tool 16. Kĩ thật này sẽ ấn tượng hơn nếu bạn phủ nó lên 1 bức hình có gam màu tối . Như hình này chẳng hạn Technical Support Forum http vbb Tạo chiếc đồng hồ 1. Tạo layer Border với size 200x200 Fill màu 2F2F2F. Dùng Eliptical Marquee Tool vẽ 1 cái vòng tròn size 106x106 2. Dùng Eliptical Marquee Tool vẽ 1 cái vùng chọn size nhỏ hơn và del nó đi như thế này 3. Add Out Glow Opacity 50 size 5 . Add Belve and Emboss Depth 80 size 5 4. Tạo layer Border Highlight và Ctrl Click vào layer border vào Select Modify Contract với giá trị 1px. dùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.