TAILIEUCHUNG - MA HOÀNG (Kỳ 3)

Tính vị: Vị đắng, tính ôn (Bản Kinh). Vị hơi ôn (Biệt Lục). Vị ngọt, tính bình (Dược Tính Luận). + Vị hơi đắng mà cay, tính nhiệt mà khinh trưởng (Bản Thảo Cương Mục). Vị chua, hơi đắng, tính ấm (Trung Dược Học). Vị cay đắng, tính ôn (Trung Dược Đại Từ Điển). + Vị cay, hơi đắng, tính ôn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: Vào kinh túc Thái âm [Tỳ] (Trân Châu Nang). + Vào kinh túc Thái âm [Tỳ], thủ Thiếu âm [Tâm] (Thang Dịch Bản Thảo). + Vào. | MA HOANG Kỳ 3 Tính vị Vị đắng tính ôn Bản Kinh . Vị hơi ôn Biệt Lục . Vị ngọt tính bình Dược Tính Luận . Vị hơi đắng mà cay tính nhiệt mà khinh trưởng Bản Thảo Cương Mục . Vị chua hơi đắng tính ấm Trung Dược Học . Vị cay đắng tính ôn Trung Dược Đại Từ Điển . Vị cay hơi đắng tính ôn Đông Dược Học Thiết Yếu . Quy kinh Vào kinh túc Thái âm Tỳ Trân Châu Nang . Vào kinh túc Thái âm Tỳ thủ Thiếu âm Tâm Thang Dịch Bản Thảo . Vào kinh Phế Bàng quang Trung Dược Học . Vào kinh Phế bàng quang Trung Dược Đại Từ Điển . Vào kinh phế Bàng quang Tâm Đại trường Đông Dược Học Thiết Yếu . Tán hàn giải biểu tuyên phế bình suyễn lợi niệu tiêu thủng Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách Tham khảo Ma hoàng là thuốc trị chứng thực ở phần Vệ Quế chi trị chứng hư ở phần Vinh Bản Kinh . Muốn phát biểu dùng Ma hoàng mà không có Thông bạch thì không phát được Y Phương Tập Giải . Ma hoàng tính nhẹ thanh có thể trừ thực chứng là vị thuốc hàng đầu để hát tán nhưng chỉ nên dùng lúc đang mùa đông bệnh ở phần biểu đúng là có hàn tà nhưng cũng không nên dùng nhiều vì mồ hôi là dịch của Tâm ra nhiều mồ hôi quá thì động đến Tâm huyết mà sinh ra chứng chảy máu cam thậm chí vong dương vì vậy phải cẩn thận Dược Phẩm Vậng Yếu . Ma hoàng gặp Thạch cao thì phát tán không mạnh Bản Thảo Sơ Chứng . Dùng thuốc phần khí để giúp Ma hoàng thì có thể làm đổ mof hôi ở phần Vệ Dùng thuốc phần huyết để trợ giúp cho Ma hoàng thì có thể làm đổ mồ hôi ở phần Vinh Dùng thuốc ôn trợ lực cho dương dược thì có thể trục hết chứng âm hàn ngưng đọng Dùng thuốc hàn để hỗ trợ âm dược thì có thể giải hết ôn tà viêm nhiệt Dược Phẩm Vậng Yếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN