TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 19

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 19', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Motion Precision -Motion search precision cho phép chọn những thuật toán dựng sẵn cho sự dò tìm chuyển nhớ rằng trong từng movie thì áp dụng những bọ search khác nhau ví dụ không cần thiết phải áp dụng bộ search của film hành động khi ta encode một vở kịch vì kịch thì chắc chắn rất ít chuyển động so với film hành động .Tuy nhiên thiết lập này tôi vẫn thường đặt ở mức cao nhất để thu được những chuyển động tốt nhất. - VHQ mode sẽ áp dụng thêm một tiến trình tìm kiếm chuyển động khác để tăng thêm chất lượng hình ảnh tất nhiên sẽ phải trả giá bằng thời gian encode chậm thường hãy đặt là 1. -Use VHQ for bframes too sẽ sử dụng VHQ cho cả B-frame như vậy tất cả các loại frame trong video sẽ đều sẽ được áp dụng thuật toán dò chuyển động chọn này sẽ làm chậm thêm quá trình encode và bạn có thể tùy ý quyết định xem có cần sử dụng nó hay không. -Use chroma motion sẽ dựa trên sắc độ chroma để đưa ra những tính toán về chuyển động có tác dụng khá tốt trong việc loại bỏ bớt block trên hình ảnh thu được trả giá khoảng từ 5 tới 10 tốc độ bạn encode film đen trắng không nên đánh dấu vào đây mà hãy tìm tới lựa chọn Greyscale . - Turbo - . Tối ưu hóa về tốc độ cho các thuật toán dò chuyển động vì vậy tốc độ sẽ được cải xuyên sử dụng tùy chọn này. Other - Frame drop lệ frame sẽ bị loại dùng nó nếu bạn muốn encode hoàn chỉnh 1 file video -Maximum I-frame interval Số frame khác I tối đa tồn tại giữa 2 keyframe thường set là 300 tức là nếu sau 300 frame mà không xuất hiện một I-frame nào quá trình encode sẽ tự động chèn 1 I-frame bạn biết video của mình có fps là bao nhiêu bạn có thể tham khảo các thông số dưới đây Code NTSC FILM fps set 240 PAL 25 fps set 250 NTSC fps set 300 -Cartoon mode trong hình minh họa không có .Dùng khi bạn encode phim hoạt ý đây là dành cho phim hoạt hình của Mỹ CG không phải là anime vì vậy nếu xử lý anime bạn không cần sử dụng mode này. Quantization -Quantizer .