TAILIEUCHUNG - Năm nhiệm vụ phát triển của nhà quản lý n cần phân quyền

1. Phân quyền Bạn cần phân quyền đến nhân viên ở mức nhiều nhất có thể. Hãy luôn ghi nhớ: nhiệm vụ xuyên suốt của bạn là phải phân quyền cho nhân viên về mọi việc, tìm ra một người có thể thay mình đảm đương nhiệm vụ để bạn có thời gian và không gian hướng đến những nhiệm vụ to lớn hơn. Nếu bạn không thấy yên tâm khi giao phó toàn bộ công việc cho người khác thì hãy nhớ lại những gì bạn đã trải qua khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng. | Năm nhiệm vụ phát triển của nhà quản lý 1. Phân quyền Bạn cần phân quyền đến nhân viên ở mức nhiều nhất có thể. Hãy luôn ghi nhớ nhiệm vụ xuyên suốt của bạn là phải phân quyền cho nhân viên về mọi việc tìm ra một người có thể thay mình đảm đương nhiệm vụ để bạn có thời gian và không gian hướng đến những nhiệm vụ to lớn hơn. Nếu bạn không thấy yên tâm khi giao phó toàn bộ công việc cho người khác thì hãy nhớ lại những gì bạn đã trải qua khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bạn đã háo hức ra sao khi được giao một trọng trách như thế Bạn đã làm gì để đương đầu với thách thức Và rồi bạn đã thành công phải không nào Từ nhiệm vụ khó khăn ban đầu đó bạn đã học được điểu gì về công việc và chính bản thân mình Thành công từ lần đầu tiên đó đã giúp bạn thúc đẩy sự nghiệp sau này của mình như thế nào Hãy nhớ rằng dù cho bạn có tài năng đến đâu thì sự nghiệp của bạn cũng khó lòng phát triển nếu người quản lý không tin tưởng giao phó công việc cho bạn. Quản lý của bạn trước kia đã chấp nhận rủi ro khi phân quyền cho nhân viên của anh ta và bây giờ là lúc bạn phải làm được như vậy. Không bàn cãi thêm nữa mà hãy tuân theo nguyên tắc đã nêu. 2. Duy trì khoảng cách cần thiết Một trong những sai lầm lớn nhất của mọi nhà quản lý là hoặc dành quá nhiều thời gian cho nhóm của mình hoặc không hề ngó ngàng gì đến nhân viên. Cả hai thiên hướng này đều không tốt. Nếu luôn kè kè ở bên nhóm của mình bạn có nguy cơ trở thành một nhà quản lý có tầm nhìn hẹp bạn không có điều kiện tiếp cận thế giới bên ngoài để có cái nhìn bao quát về môi trường kinh doanh sự thân thiện quá đỗi cũng đồng nghĩa bạn mất đi cái uy trước nhân viên và cuối cùng nhân viên sẽ chỉ biết ỷ lại vào bạn. Ở một thái cực khác nếu không sâu sát với hoạt động của nhóm nhóm của bạn sẽ tự hoạt động mà không có định hướng thiếu sự kiểm soát và nhân viên có xu hướng nhìn nhận quản lý của họ là người quá xa cách hoặc quá quân phiệt. Như vậy việc duy trì một khoảng cách hợp lý với nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN