TAILIEUCHUNG - Belvedere: Tự động phân loại file vào thư mục chỉ định

Phiên bản Belvedere có dung lượng 1MB, tương thích với mọi Windows, tải về miễn phí tạiđây. Sau khi khởi động, biểu tượng Belvedere sẽ hiển thị thường trực trên khay hệ thống. Để mở giao diện chính của chương trình và thiết lập hành động, bạn chỉ việc nhấn đôi chuột lên biểu tượng này. | Belvedere: Tự động phân loại file vào thư mục chỉ định (Tiện ích) Belvedere “âm thầm” phân loại file theo tên, định dạng, dung lượng, vào đúng các thư mục đã chỉ định. Nhờ đó dữ liệu trên ổ cứng trở nên ngăn nắp hơn. Phiên bản Belvedere có dung lượng 1MB, tương thích với mọi Windows, tải về miễn phí tạiđây. Sau khi khởi động, biểu tượng Belvedere sẽ hiển thị thường trực trên khay hệ thống. Để mở giao diện chính của chương trình và thiết lập hành động, bạn chỉ việc nhấn đôi chuột lên biểu tượng này. Tại thẻFolder trên giao diện chính, bạn nhấn biểu tượng dấu + nằm bên dưới cộtFolder, duyệt đến thư mục muốn áp dụng hình thức tự động phân loại file. Tiếp đến, bạn nhấn chuột lên tên thư mục vừa chọn từ cộtFolder, nhấn biểu tượng dấu + tại cột bên cạnh với mục đích là gán hành động cho các file chứa trong thư mục. Tại hộp thoạiCreate a rule, bạn mô tả hành động tại mụcDescription. Tiếp đến, bạn chọn số hành động muốn áp dụng tại mục 1 (chọnALL nếu muốn áp dụng tất cả, hoặc chọnANY nếu chỉ muốn áp dụng một trong số nhiều hành động). Bạn chọn hình thức sắp xếp file (theo tên, định dạng, dung lượng, ngày tạo, ) tại mục 2, chọn thuộc tính (chứa từ, không chứa từ, chứa một trong trong các từ, ) tại mục số 3, gõ từ khóa tương ứng với hình thức sắp xếp file và thuộc tính tại mục 4, chọn hành động muốn thực thi tại mục 5, đánh dấu trước tùy chọnOverwrite vàCompresstại mục 6 nếu muốn ghi đè (trong trường hợp tên file bị trùng) và nén file. Xong, nhấnOK. Ví dụ: Muốn tự động chuyển toàn bộ file định desktop vào thư mục“Bai viet” trên ổ đĩaD. Đầu tiên, bạn nhấn biểu tượng dấu + bên dưới cộtFolder, duyệt đến thư mụcdesktop. Tiếp đến, bạn nhấn biểu tượng dấu + gần nútEdit Rule để mở hộp thoạiCreate a rule, chọnAll tại mục 1, chọnExtension tại mục 2, chọnis tại mục 3, gõ định dạngdoc tại mục 4, chọn hành độngMove file tại mục 5 và duyệt đến thư mục“Bai viet” trên ổ đĩaD tại mụcto folderbên cạnh. Lưu ý: Bạn có thể kết hợp phân loại file theo nhiều tiêu chí khác nhau (ví dụ vừa phân loại theo định dạng, vừa theo dung lượng file) bằng cách chọnALL tại mục 1, lần lượt nhấn biểu tượng dấu + bên cạnh mục 4 để bổ sung thêm các tiêu chí phân loại. Quay trở lại thẻFolder, bạn dễ dàng kích hoạt hay vô hiệu một hành động nào đó bằng cách chọn hành động tương ứng với thư mục muốn áp dụng, nhấnEnable để kích hoạt, hoặc nhấnDisable để vô hiệu. Tương tự, bạn cũng có thể gán nhiều hành động cho cùng một thư mục hoặc gán hành động cho nhiều thư mục khác. Sau khi hoàn tất, bạn mở thẻPreferences, thiết lập khoảng thời gian tự động kiểm tra và phân loại file tại mụcSleeptime (tính bằng mili-giây, 1000 mili-giây= 1 giây) và nhấnSave Preferences. Không chỉ tự động phân loại, Belvedere còn tự động xóa sạch dữ liệu trong thùng rác giúp bạn. Trên giao diện chính của chương trình, bạn mở thẻRecycle Bin, đánh dấu trước tùy chọnAllow Belvedere to manage myRecycle BinvàEmpty my Recycle Bin every, gõ thời gian tự động “đổ rác” tại khung trống bên cạnh, chọn tiếp đơn vị thời gian. Xong, nhấnSave Preferences.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN