TAILIEUCHUNG - Luật pháp trước sức ép

Trước làn sóng đầu tư đang mạnh mẽ quay trở lại, luật pháp Việt Nạm đang phải chịu một sức ép buộc phải thay đổi để thích ứng | Thử nhìn lại lịch sử các dân tộc trên thế giới xưa nay mà xem, những dân tộc thực hiện được những đột phá trong sự phát triển của mình đều bắt đầu bằng việc dám xông ra biển lớn, ra đại dương, thậm chí nhiều khi còn thăm thẳm mịt mùng, và như thế tức là với rất nhiều mạo hiểm, một mất một còn. Những Christopho Colombo, Magellan, Marco Polo, những Viking Vâng, nhân loại đã tiến lên như vậy đấy. Còn ta thì sao? Nhân dịp này, thử nhìn lại mình cho kỹ một lần hẳn cũng là việc cần thiết và có thể thật hay. Tôi thường nhớ và nghĩ về một câu của Trần Đình Hượu, một nhà nghiên cứu văn hóa uyên bác, tâm huyết và hết sức nghiêm khắc, trung thực, chắc cũng từng trăn trở nhiều lắm về dân tộc. Ông viết, không chỉ như một nhận xét mà còn như một câu hỏi trằn trọc: “Dân tộc đánh giặc mấy ngàn năm mà không có tinh thần thượng võ”. Vì sao? Không thượng võ, và rất ít mạo hiểm. Quả thực có điều rất đáng suy nghĩ. Tại sao trải đến mấy ngàn cây số bờ biển, cả nước như một cánh cửa rộng mở toang ra biển mà ta lại không phải là một dân tộc biển, suốt mấy ngàn năm chỉ rón rén ven bờ và cắm cúi xuống những cánh đồng lầy chật chội của mình? Quả thật chúng ta không mạnh óc phiêu lưu, không có những nhà phiêu lưu lớn. Rất anh hùng, rất thiện chiến, kiên cường và bền bỉ trong đấu tranh lâu dài để giữ mình, bảo vệ quyền tự chủ trên mảnh đất quê hương của mình, nhưng lại không nhiều tính mạo hiểm, không giàu sức tưởng tượng, không có chí lớn. Dường như ta giữ mình thì giỏi, nhưng thay đổi mình thì không giỏi. Thường rất ngại cái khác mình. Rất dễ dị ứng với cái lạ. Và rất hay mặc cảm “sợ mất mình”

TỪ KHÓA LIÊN QUAN