TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 141

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 141', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Free Hosting Signup Thank you for choosing free hosting. Please fill out the registration form below to apply for your free hosting account First Name Tên Last Name Họ Email Address địa chỉ mail Address 1 ko cần Address 2 ko cần Address 3 ko cần Zip Post Code ko cần Country ko cần Site Description thông tin về website phải có Max 255 Characters UserName tên account Chosen plan chọn 1 trong 1 plan sau -Storage Max Free -Traffic Master Free -MySQL Pro Free -Sub Domain Commander Free Have you read the terms of service đánh dấu Yes Do you agree with the terms of service đánh dấu Yes Security Code hình mã số Enter Security Code type lại giống như hình trên Chọn Submit 2. Check mail và nhận được bảng sau Code Cpanel Username -- đây là domain Cpanel Password xxxxxxxxxxxxxxx Your URL FTP IP FTP Login FTP Password MySQL Database Nam MySQL Username MySQL Password MySQL Server MUST CREATE IN CPANEL MUST CREATE IN CPANEL s MUST CREATE IN CPANEL MUST CREATE IN CPANEL MUST CREATE IN CPANEL localhost Cpanel URL http -- vào đây để tiếp tục Note số phía sau byethost thay đổi tùy theo mỗi lần signup. 3. Khi vào Cpanel đăng nhập Username .com nhớ copy đủ nguyên cái domain vào pass Vào rùi thì trong menu General Infomation có phần change password. Tiếp vào menu FTP Accounts - Add FTP User. Khi tạo xong nó lúc dùng FTP cilent thì sự dụng FTP IP nó cho trong email và Username ftp-user@ .com và password. Upload vào trong htdocs là có thể coi trên trang web. Cuối cùng là tạo Database vào menu Manage SQL - Add SQL database cho database 1 cái name - Add mấy cái check có thể cho qua rùi vào lại menu Manage SQL - Overview - Add SQL User ở cột bên phải username pass ko cần check gì cả - Add là hoàn thành --------Xong phần tạo host tiếp tục tới blog-------------------- 4. Download file sau http http về giải nén được 1