TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 140

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 140', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Để thông báo cho người dùng về các tính năng của files này ta di chuyển qua khung Text và icon Ở ô Title of SFX Window ta nhập ACDSEE 8 PRO Ở ô Text to display SFX Window ta nhập Day la phan mem ACDSEE 8 PRO co chuc nang de xem anh Bên đưới có 2 ô nữa để bạn có thể chèn Logo và Icon vào. Hinh 8 - Nếu bạn muốn nhập các thông tin về bản quyền thì hãy ghé qua hộp thoại License và nhập vào Hinh 9 Ket quả Hình .