TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 139

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 139', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Sau đó di chuyển qua Tab Advanced click SFX Options Hinh 2 - Nếu bạn muốn giải nén các files đó vào thư mục C Program Files và sau khi giải nén bạn chạy files thì bạn phải nhập vào ô Gerneral như sau Bạn phải nhập chính xác đường dẫn như ở dưới Hinh 3 - Để cộng shortcut cho files exe sau khi được giải nén mà ở đây cụ thể là files ta di chuyển tiếp qua Tab Advanced click vào Add shortcut . Ta thấy đươc Winrar có thể tạo ra các loại shortcut sau Hinh 4 - Đê tạo ra Shortcut cho files ta nhập vào 4 ô bên dưới như sau sau đó nhấn OK. Hinh