TAILIEUCHUNG - Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

Cách duy nhất buộc người khác làm bất cứ việc gì là khiến cho họ thích làm điều đó. (Dale Carnegie).Kỹ năng thuyết phục là khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng làm cho người khác làm một việc gì lược thuyết phục bao gồm :uy tín,lập luận logic và thể hiện tình cảm. | Kỹ năng Thuyết phục 1 Cách duy nhất buộc người khác làm bất cứ việc gì là khiến cho họ thích làm điều đó Dale Carnegie 2 Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung JCác bí quyết thuyết phục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN