TAILIEUCHUNG - LIÊN KIỀU (Kỳ 1)

Tên khác: Vị thuốc Liên kiều còn gọi Dị Kiều (Nhĩ Nhã), Đại liên tử (Đường Bản Thảo), Tam Liêm Trúc Căn (Biệt Lục), Hạn Liên Tử (Dược Tính Luận), Tam Liên, Lan Hoa, Chiết Căn, Liên Kiều Tâm, Liên Thảo, Đới Tâm Liên Kiều, Hốt Đồ Liên Kiều, Tỉnh Liên Kiều, Châu Liên Kiều, Liên Kiều Xác, Tỳ Liên, Dịch Ách Tiền, Đại Kiều, Hoàng Thiều, Liên Dị, Giản Hoa (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Không Kiều, Không xác (Trung Dược Chí), Lạc kiều (Tân Hoa Bản Thảo Cương Yếu). Tác dụng: + Thông lợi ngũ lâm, tiểu tiện bất. | LIÊN KIỀU Kỳ 1 Tên khác Vị thuốc Liên kiều còn gọi Dị Kiều Nhĩ Nhã Đại liên tử Đường Bản Thảo Tam Liêm Trúc Căn Biệt Lục Hạn Liên Tử Dược Tính Luận Tam Liên Lan Hoa Chiết Căn Liên Kiều Tâm Liên Thảo Đới Tâm Liên Kiều Hốt Đồ Liên Kiều Tỉnh Liên Kiều Châu Liên Kiều Liên Kiều Xác Tỳ Liên Dịch Ách Tiền Đại Kiều Hoàng Thiều Liên Dị Giản Hoa Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển Không Kiều Không xác Trung Dược Chí Lạc kiều Tân Hoa Bản Thảo Cương Yếu . Tác dụng Thông lợi ngũ lâm tiểu tiện bất thông trừ nhiệt ở Tâm Dược Tính Luận . Thanh nhiệt giải độc giải phong nhiệt ở biểu Trung Dược Học . Thanh nhiệt giải độc tiêu viêm tan mủ Đông Dược Học Thiết Yếu . Chủ trị Trị ôn nhiệt đơn độc ban chẩn ung nhọt thủng độc lao hạch tiểu bí tiểu buốt Trung Dược Đại Từ Điển . Kiêng kỵ Chỉ mát mà không bổ bệnh ung nhọt đã vỡ mủ thì không dùng. Hỏa nhiệt thuộc hư cũng kiêng dùng. Tỳ Vị hư yếu phân lỏng cẩn thận đừng dùng Dược Phẩm Vậng Yếu . Người thuộc âm hư nội nhiệt và ung nhọt đã vỡ không dùng Đông Dược Học Thiết Yếu . Tỳ hư tiêu chảy không dùng Trung Dược Học . Sốt kèm khí hư không dùng Trung Dược Học . Mụn nhọt thê âm mụn nhọt đã lở loét không dùng Trung Dược Học . Liều dùng 12 - 20g. Đơn thuốc kinh nghiệm Trị lao hạch loa lịch không tiêu Liên kiều Quỷ tiễn vũ Cù mạch Chích thảo. Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần uống 8g với nước cơm ngày 2 lần Liên Kiều Tán - Dương Thị Gia Tàng . Trị thái âm ôn bệnh mới phát tà khí ở Phế vệ sốt mà không sợ lạnh sáng sớm khát nước Liên kiều 40g Ngân hoa 40gKhổ cát cánh 24g Bạc hà 24gTrúc diệp 16g Cam thảo sống 20g Kinh giới tuệ 16g Đạm đậu xị 20g Ngưu bàng tử 24g. Tán thành bột. Mỗi làn dùng 24g uống với nước sắc Vi căn tươi Ngân Kiều Tán - Ôn Bệnh Điều Biện . Trị trẻ nhỏ mới bị nhiệt Liên kiều Phòng phong Chích thảo Sơn chi tử. Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 8g sắc với 1 chén nước còn 7 phân bỏ bã uống ấm Liên Kiều Âm - Loại Chứng Hoạt Nhân Thư . Trị xích du đơn độc Liên kiều sắc uống Ngọc Chủy Tật Lệnh . Trị vú đau vú có hạch Liên kiều Hùng thử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN