TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 138

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 138', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 4. Download CableNut có 1 số phần mềm tương tự nhưng cái này là phổ biến nhất. 5. Chạy CableNut nhấn delete cableNut Tweak rồi save to registry sau đó restart máy. 6. Chạy cái Speedguide analyzer nhớ 2 số MTU và MSS TCP tiplìons string 920405đcG103030201010402 yMỊU 1492 MTtffe Tiptifiiized for PPoE DSL broadband. If not consider raising MTU to 1500 for optimal throughput. Mss i452y M SB is-optiffiized for PPPoE DSL. broadband. If not consider raising your MTU value. http 7http để tính RWIN Bandwitch để đường tốc độ quảng cáo ở Kilo Bytes VD đường FPT style 1536 kilobit chia 8 192 kilobyte Latency vào start - run- cmd- ping http http lấy số trung bình MSS đã xem ở trên Nhấn Calculate nhớ số RWIN này. Rwin Calculator Bandwidth Latency 192 Help 252 Help Hoặc tính RWIN Bandwitch kilobytes x latency ms MSS Y chọn bội số chung của 2 tiếp theo gần với Y Z Z x MSS RWIN lập CableNut Theo sau WinXP 2000 DefaultReceiveWindow nhân tốc độ đường truyền download mà ISP quảng cáo kilobits cho 1024 rồi chia 8 DefaultSendWindow nhân tốc độ đường truyền upload mà ISP quảng cáo kilobits cho 1024 rồi chia 8 DisableAddressSharing 1 InitialLargeBufferCount 240 InitialMediumBufferCount 480 InitialSmallBufferCount 640 LargeBufferSize 819200 MaxFastTransmit 64000 MediumBufferSize 150400 PriorityBoost 0 SmallBufferSize 12800 TransmitWorker 32 FastSendDatagramThreshold 4096 EnableFastRouteLookup 1 EnablePMTUDiscovery 1 IgnorePushBitOnReceives

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG