TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 207

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 207', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Technical Support Forum http vbb tạo một chữ kí rất đẹp bằng photoshop. Bạn cũng có thể dùng nó để tạo banner cho trang web của mình 1. Tạo 1 file mới kích thước tuỳ chọn và kiểu nền là transparen ở đây mình dùng size là 400x100 cho chữ kí 2. nhấn D để chuyển màu về 2 màu trắng - đen 3. 3. filter render clouds 4. filer clouds difference clouds 5. Ctr I để đảo màu 6. Ctr L và sửa khung ở giữa thành 7. Nhấn Ctr U check ô colorize và rê các thanh trượt cho đến khi có màu mìh thích ở đây mình chọn các thông số 188 - 50 - 0 lúc này hình của bạn sẽ giống như thế này 8. Layer duplicate layer hoặc bấm Ctr J để nhân đôi layer 9. Hãy chắc rằng bạn đang ở layer trên cùng vào filter sketch chrome nhập vào detail 4 smoothness 7 10. layer layer style blending option. sửa blend mode thành soft light hình 11. duplicate layer như bước 8 12. Hãy chắc rằng bạn đang ở layer trên cùng vào filter blur radial blur. nhập vào amount 70 blur method zoom quality good 13. layer pixelate mosaic. nhập cell size 12 14. filer brush strokes accented edges. nhập vào edge width 2 edge brightness 50 smoothness 3 hình 15. tạo 1 file mới với tuỳ chọn tương tự lúc đầu 16. dùng Regtangular maquee tool tạo 1 cùng chọn fill với màu trắng chọn foreground color trắng ffffff rồi nhấn alt backspace nút mũi tên xoá trên bàn phím - hình 17. bấm Ctr A để chọn tất cả Ctr C để coppy trở về file ban đầu và nhấn Ctr V để past 18. Bạn có thể dùng move phím tắt là v để di chuyển hình này xuống dưới một chút 19. layer layer style stroke. chọn size 1 chọn color là màu đen 000000 20. layer layer style blending option. chỉnh opacity 50 bây giờ ảnh của bạn trông có dạng 21. chọn horizontal type tool và đánh vào chữ gì bạn muốn 22. tạo 1 file mới với tùy chọn tương tự với file 1 23. dùng polygonal lasso tool và vẽ 1 cái khung giống thế này 24. vào select inverse và fill với màu trắng 25. bấm Ctr A để chọn tất cả Ctr C để coppy trở về file ban đầu và nhấn Ctr V để past 26. vào layer layer style .