TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 136

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 136', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | đầu. - Thực tế để chạy được Unikey bạn chỉ cần 2 file và là đã có thể xem như có trong tay bản Portable Unikey . kinh nghiệm rút ra - Để thực hiện portable hóa cho 1 phần mềm nào thường theo các bước sau Cài phần mềm đó vào hệ thống Copy toàn bộ những gì có trong C Program Files tên phần mềm sang 1 folder khác Chạy lại chương trình từ folder mới copy sang nếu chương trình vẫn chạy được coi như thành công. - Ngoài ra nếu công phu dầy công hơn 1 chút bạn có thể Lược bỏ các file không còn thiết của chương trình giống như với trình Unikey ở trên Đóng gói lại chương trình thường thì dùng WinRAR WinZIP . để chuyển chương trình portable thành dạng nén tự bung . 5. . Đến phức tạp nhất - Để làm được Portable Unikey điều này hết sức dễ dàng. Nhưng giả sử tôi muốn có Portable Windows Media Player 10 thì sao Xin thưa với bạn là 2 chuyện khác nhau 1 trời vực. - Đây là tất cả những gì có trong folder C Program Files Windows Media Player tuy nhiên nếu bạn copy nguyên folder này mang nó sang 1 máy khác không có WMP10 để chạy WMP10 chạy được . mới là chuyện lạ tại sao Đơn giản vì quá trình cài đặt WMP10 khác rất nhiều so với Unikey Khi cài đặt 1 phần lớn các file được giải nén vào C Program Files Windows Media Player. Tuy nhiên đó chỉ là phần lớn 1 phần khác thì được giải nén vào folder C Windows System32 thí dụ như file - file quản lý phần giao diện cho WMP10 chẳng hạn . Không đơn thuần chỉ là giải nén file trình setup của WMP10 còn tác động trực tiếp lên registry - 1 thành phần hết sức quan trọng cũng là 1 trong những thành phần phức tạp nhất của hệ thống. bản Portable WMP10 của bạn không chạy là lẽ đương nhiên - Trong trường hợp này người ta thường phải nhờ đến 1 phần mềm của hãng thứ 3 chuyên dùng để xác định sự thay đổi bên trong hệ thống cả về thay đổi file lẫn về registry . Phần mềm có chức năng này cũng tương đối nhiều đương cử là Regmon Filemon. - Có thể mô tả ngắn gọn cách dùng Regmon Filemon để thực hiện việc Portable hóa 1 phần .