TAILIEUCHUNG - Đổi mới để thu hút đầu tư

Đổi mới để thu hút đầu tư | Không phải là nh vậy. Thực tế là Bộ đã có sự phân cấp rất rõ ràng. Chẳng hạn, UBND chịu trách nhiệm cấp phép các dự án có quy mô vốn đến 10 triệu USD. Thực chất, sự phân cấp hiện nay, theo tôi là hợp lý, bởi lẽ, trong thực tế, số dự án có quy mô trên 10 triệu USD không nhiều, phần lớn các dự án đầu t ở Việt Nam bây giờ là dới 10 triệu USD. Việc phân cấp theo tôi tại thời điểm này không có liên quan gì đến việc thu hút nhiều hay ít vốn ĐTNN trên một địa bàn, mà theo tôi, chủ yếu việc cần làm bây giờ là gấp rút cải thiện môi trờng đầu t trong đó hàng đầu là cải cách thủ tục hành chính của chính quyền địa phơng. Đặc biệt là khi thẩm quyền cấp phép đã đợc phân cấp mạnh cho các địa phơng, nếu các địa phơng không chú ý đến việc cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các nhà đầu t thì sẽ gây ra tình trạng phiền hà trong lĩnh vực hành chính. Thực tế thời gian qua đã chứng minh là một số địa phơng đã cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trờng đầu t thông thoáng thì thu hút đầu t rất nhiều, ví dụ nh Bình Dơng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; các tỉnh phía Bắc thì có Vĩnh Phúc, Phúc Yên. Nh vậy, trên cùng một mặt bằng pháp lý song có địa phơng thu hút đợc nhiều vốn ĐTNN, có địa phơng thu hút đợc ít chứng tỏ rằng thủ tục hành chính của địa phơng đó cha tốt. Tôi xin nêu ví dụ, ở một tỉnh, (không tiện nêu tên) các nhà đầu t phàn nàn rằng khi họ muốn có một dự án, phải chạy qua 4 sở, Sở KH-ĐT, Sở địa chính, Sở KHCNMT, Sở tài chính, có nơi 5 sở mới làm đợc. Song có nơi chỉ cần qua một sở nh ở Bình Dơng, nhà đầu t chỉ cần qua Sở KH-ĐT, ông giám đốc Sở KH-ĐT quyết định hết các vấn đề.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN