TAILIEUCHUNG - Cây xà sang

Còn gọi là cây giần sàng. Tên khoa học Cnidium monnieri (L.) Cuss. (Selinum momnnieri L.) Thuộc họ Hoa tán Umbelliferae. Tên giần sàng vì cụm hoa trông từ trên xuống giống cái giần hay cái sàng gạo, Người xưa nói vì rắn hay nằm lên trên và ăn hại cây này do đó gọi tên là xà sàng (xà là rắn, sàng là giường). Người ta dùng xà sàng tử (Fructus Cnidii) là quả phơi hay sấy khô của cây xà sàng. A. Mô tả cây Cây xà sàng là một loại cỏ cao từ 0,4-1m. Thân có vạch dọc. Lá hai lần. | Cây xà sang Con goi là cây giân sàng. Tên khoa hoc Cnidium monnieri L. Cuss. Selinum momnnieri L. Thuôc ho Hoa tan Umbelliferae. Tên giần sàng vì cụm hoa trông từ trên xuống giống cái giần hay cái sàng gạo Người xưa nói vì rắn hay nằm lên trên và ăn hại cây này do đó gọi tên là xà sàng xà là rắn sàng là giường . Người ta dùng xà sàng tử Fructus Cnidii là quả phơi hay sấy khô của cây xà sàng. A. Mô tả cây Cây xà sàng là một loại cỏ cao từ 0 4-1m. Thân có vạch dọc. Lá hai lần xẻ lông chim chiều rộng của thuỳ 1-1 5mm. Cuống lá dài 4-8cm. Có bẹ lá ngắn. Hoa mọc thành tán kép tổng bao có ít lá bắc hẹp cuống hoa dài 7-12vm dài hơn lá. Quả dài 2-5mm có dìa mỏng. B. Phân bố thu hái và chế biến Mọc hoang ở những nơi đất trống trong nước ta. Thu hái vào 6-8 là thời gian quả chín. Nhổ hay cắt cả cây về phơi khô đập lấy quả loại bỏ tạp chất phơi lần nữa cho thật khô là được. phần hoá học 1. Tính dầu Với tỷ lệ 1 3 có mùi hắc đặn biệt. Thành phần chủ yếu của tinh dầu là chất camphen và bocnylisovalerianat. 2. Chất ostola tinh thể không màu có công thức C15H16O3 đôk chảy 82058305. 3. Chất dầu màu đen xanh có thành phần chủ yếu là 92 66 axit béo không no 4 56 axit béo no và 0 38 chát không xà phòng hoá được 3 27 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN