TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 204

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 204', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1. Fill with Forground Color 1. Alt Backspace 2. Fill with Background Color 2. Shift Backspace 3. Ascend through Layers 3. Alt 4. Descend through Layers 4. Alt 5. Select Top Layer 5. Shift Alt 6. Select Bottom Layer 6. Shift Alt 7. Show Hide All Palettes 7. Tab Technical Support Forum http vbb PHỐI CẢNH SỬ DỤNG LAYER MASK 1. Các bạn down 2 tấm ảnh này về tập làm 2. Mở 2 bức ảnh này ra - để layer chứa hình cái sọ nằm trên hình cô gái kia sau đó tạo ra 1 layer mask cho layer sọ người 3. Nhấn B để chọn công cụ Brush và chọn lại cọ mềm như hình 4. Sau đó tô lên những phần nào mà bạn muốn xóa - tui làm như vầy 5. Sau khi xóa xong - bạn chọn xọ nguời - nhấn Ctrl U để mở Hue Satủation thông số như hình 6. Sau đó mở hộp thoại Cuver Image Adjustment cuver và thiết lập thông số như hình 7. Kết quả Technical Support Forum http vbb PHỐI MÀU ẢNH GIỮA TRẮNG ĐEN VÀ MÀU Hê - về wê mây ngày mà ở đây vui ghê - Tối nay tui mới ghé nhà thằng bạn ở VINH chơi - nhà thằng bạn có nối NET nên tiện thể post cho anh em 1 bài - bạn nào bít rồi thì thôi - dzô mọi khúc mắc xin hẹn đầu tháng 8 - vì đây tiện đường nen tui làm - chứ ở wê làm gì có INTER 1. Mở một bức hình mà bạn muốn làm - tui mở hình này 2. Vào image Mode Grayscare để chuyển ảnh qua trắng đen 3. Bây giờ vào Image Mode RGB color để chuyển ảnh qua chế độ màu 4. Tạo ra 1 layer mới sau đó dùng công cụ Lasso Tool để khoanh vùng cái áo của cô gái - chọn loại màu mà bạn thích trong hộp màu color picker . sau đó nhấn Alt BAckspake để tô màu cho cái áo của cô gái layer 1 sẽ được tô màu - nếu thấy áo của cô gái màu nó không khớp thì các bạn dùng công cụ PaintBrust B hay Eraser Tool E để tô thêm màu hãy xoá vùng màu bị lem trên layer 1 . Chọn layer 1 - nhấn Ctrl D để bỏ chọn - trong ô Blend mode các bạn chọn giá trị trộn màu tuỳ thích - vì mỗi cách trộn sẽ có 1 kết quả khác nhau - ở đây tui chọn OVERLAY 5. Ở đây cái áo của cô gái có 2 phần tách rời nhau cho nên tui tạo thêm 1 layer nữa Layer 2 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
183    31    0    03-08-2021
12    26    0    03-08-2021