TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 13

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 13', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Aspect Ratio AR Profiie Leve Aspect Rato Pixel Aspect R ato Select the shape of a pixel. Qujck Settng Default 1 Sq uare default y j X Y . DẼplay Aspect Rato Select the sha pe of the image. 4 3 16 9 X r Y r 2 35 1 Aspect Ratio is written to mpeg-4 bitstream But unfortunately is kerj to be gritted if video stream is encapsuated n a general-purpose cents ne ke .avs .ogm. mkv . Therefore be aware that using efferent aspect ratio than oefai. t might be ignored by some p ayers especsaly wren decoded or V ncows. Use at your own nsk. Pixel AR XviD theo mặc định sẽ giữ tỉ lệ pixel là 1 1 ngang x dọc để đảm bảo tương đó có nghĩa là pixel mặc định của XviD sẽ là hình cũng có thể chỉnh pixel AR tương ứng với tỷ lệ của file gốc. Display AR có thể hiểu đây là tỷ lệ khung hình hay tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng. Ở một số codec chiều dài phải chia hết cho một số nhất định nào đó chiều rộng cũng vậy ví dụ như trong DivX6 chiều dài phải chia hết cho 4-chiều rộng phải chia hết cho 2 ở 3ivx chiều dài và chiều rộng phải chia hết cho dài x chiều rộng của XviD encode không bị giới hạn bởi bất kỳ điều kiện nào một lời khuyên chung cho mp4 là bạn nên để chiều dài và chiều rộng chia hết cho 16 để chắc chắn quá trình giải mã không gặp vấn đề rắc rối có thể dẫn tới không thể giải mã nổi file .Nếu không hài lòng với việc chọn Pixel AR bạn có thể sử dụng tùy chọn hãy nhớ chỉ chọn tỉ lệ khi bạn hiểu rõ khung hình mình thu được trông sẽ ra quá trình encode mp4 của mình tôi thường đặt phần AR này ở cấu hình mặc định và kết quả thu được là rất tốt mà không cần bận tâm gì cả. Nhấn OK để quay trở ra màn hình chính bây giờ là lúc xem xét hình thức encode. Encoding Type Bạn cần quyết định mình sẽ chọn loại mã hóa đây là các trường hợp thường thấy -Bạn có ít thời gian chạy máy tính máy tính của bạn không có tốc độ tốt lắm cho việc encode video bạn chỉ cần những file mp4 có chất lượng tạm chấp nhận được. .vậy thì bạn rất thích hợp để .