TAILIEUCHUNG - Điều chỉnh kỹ năng lao động phù hợp với WTO

Điều chỉnh kỹ năng lao động phù hợp với WTO | Các nhóm lao động yếu thế đương nhiên sẽ dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh toàn cầu hoá, như mất việc làm, không có thu nhập. Tôi nghĩ rằng, vấn đề quản lý rất quan trọng, đó là những định chế của chúng ta cần mang tính mềm dẻo để có thể bảo vệ cho người lao động, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Hay nói cách khác, các ngành công nghiệp, xí nghiệp cũng như người lao động cần phải điều chỉnh mình như thế nào để đáp ứng được những thách thức, những yêu cầu của thị trường lao động. Tôi thấy Chính phủ Việt Nam, Bộ LĐTB-XH, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và VCCI đã thể hiện rõ rệt sự quan tâm tới vấn đề này. Điều này thể hiện mối quan hệ lao động, chủ thể lao động và các bên đã sẵn sàng chuẩn bị để điều chỉnh cho phù hợp với các thách thức trên. Tôi nghĩ rằng, trong các chương trình cho những năm sắp tới, thị trường lao động là vấn đề được ưu tiên nhất. Vấn đề quan trọng là luật định của Chính phủ thế nào, thị trường lao động trong nước ra sao, chất lượng của người lao động Việt Nam thế nào. ILO luôn chờ mong sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên ở Việt Nam. Tôi có thể khẳng định rằng, trong quá trình toàn cầu hóa, nước nào cũng phải đương đầu với những thách thức như Việt Nam.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN