TAILIEUCHUNG - Cây nắp ấm

Tham khảo tài liệu 'cây nắp ấm', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | V Ấ Cây năp âm Còn gọi là Trư lủng thảo Trư tử lung Trung Quốc Bình nước miền Trung và miền Nam Việt Nam cây bắt ruồi. Ten khoa hoc Nêpnthes mirabilis Lour. Druce. A. Mô tà cây Cây moc leo cao 1-2m thân rât dai la co cuông dài ôm vào thân la hinh bâu duc dài khoang 10cm phia trên la tao thành mot cuông hinh dây uôn cong dài chùng 15cvm vdi dâu bien thành cai binh trông nhu cai hoa nhung không phai hoa nên co tên binh nudc. Binh hinh tru hoi phông d gôc mat binh co näp dây mat trên näp tron mat dudi co nhiêu phien phân phôi dêu trong binh tiet ra mot chât nhây khi nào co côn trùng vào trong binh thi lâp tuc näp dây ky lai chât nhây trong binh tiêu huy sâu bo. Cum hoa là mot chùm thua. Hoa duc hoac cai. La dài hinh bâu duc mat trong co nhiêu phien nho cot nhi dài bang cac la dài 16- 20 bao phấn cong xếp thành hai dãy. Bầu hình trứng phủ lông trắng vòi ngắn đầu nhị 4 thuỳ. Quả năng hạt mảnh và dài. Ngoài cây nắp ấm Nêpnthes mirabilis kể trên còn thấy có H. Lec. H. Lec. B. Phân bố thu hái và chế biến Nắp ấm là một cây chủ yêu mọc hoang ở các tỉnh miền Trung và Nam bộ. Còn thấy ở chân núi đá vôi các tỉnh nói trên. Tại miền Bắc mới chỉ gặp ở Vĩnh Linh. Mùa hoa thường gặp vào tháng giêng. Người ta thu hái toàn cây quanh năm rửa sạch chặt thành từng đoạn 2-3cm phơi nắng cho khô dùng dần. C. Thành phần hoá học Hiện nay chỉ mới biết rằng trong cây nắp ấm có một chất dính gần giống mủ trong lá thân cây đu đủ nhưng tác dụng yếu hơn cây đu đủ. Chưa thấy tài liệu nghiên cứu sâu hơn. D. Công dụng và liều dùng Y học cổ truyền phương đông cho rằng cây nắp ấm có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu tiêu viêm chỉ khát Theo Trung Quốc cao đẳng thực vật đồ giám khoa học xuất bản xã 1972 11. 72

TỪ KHÓA LIÊN QUAN