TAILIEUCHUNG - Đề tài " Hệ điều hành Debian "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " hệ điều hành debian "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | OS Debian Hà 27 thàng 10 năm 2010 GVHD Lê Chí Luận TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .0o0. Bài tập lớn NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH ĐỀ TÀI HỆ ĐIỀU HÀNH DEBIAN GVHD LÊ CHÍ LUẬN NHÒM THỰC HIỆN 1. Ngô Thị Hường 2. Nguyễn Thị Thao 3. Nguyễn Viết Trinh 4. Dương Thị Hương 5. Đinh Thị Thúy Hằng 6. Trắn Đình Thành LỚp 60CDT3 Hà 27 thàng 10 năm 2010 OS Debian Hà 27 thàng 10 năm 2010 GVHD Lê Chí Luận Chương 1. Lịch sử phát triển của OS Debian . Debian là gì vậy Hà 27 thàng 10 năm 2010 OS Debian Hà 27 thàng 10 năm 2010 GVHD Lê Chí Luận Debian là một tổ chức nguyên tình nguyện cống hiến để phát triển phần mềm tự do và đẩy mạnh những lý tưởng của Tổ Chức Phần Mềm Tự Do. Dự Án Debian mới tạo trong năm 1993 khi Ian Murdock gởi lời mời mở cho các nhà phát triển phần mềm để đóng góp cho một bản phát hành hoàn toàn và mạch lạc dựa vào hạt nhân Linux hơi mới. Nhóm người say mê cống hiến hơi nhỏ đó đầu tiên do Tổ Chức Phần Mềm Tự Do hỗ trợ cũng theo triết lý của tổ chức GNU đã lớn lên qua một số năm để trở thành một tổ chức có khoảng 1010 Nhà Phát Triên Debian. Nhà Phát Triển Debian tham gia nhiều hoạt động khác nhau gồm quản trị chỗ Mạng HTTP và FTP thiết kế đồ họa phân tích pháp luật các giấy phép phần mềm tạo tài liệu hướng dẫn và tất nhiên bảo trì gói phần mềm. Để truyền triết lý của chúng tôi và hấp dẫn nhà phát triển theo những nguyên tắc do Debian hỗ trợ Dự Án Debian đã xuất bản một số tài liệu phác họa các giá trị của chúng tôi cũng chỉ dẫn người nào muốn trở thành nhà phát triển Debian. Hà 27 thàng 10 năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN