TAILIEUCHUNG - Vai trò điều tiết kinh tế của ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là công cụ chủ yếu nhằm phân bổ trực tiếp hay gián tiếp các nguồn tài chính quốc gia, định hướng phát triển sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. Để tìm hiểu rõ hơn về vai trò điều tiết kinh tế của ngân sách nhà nước, tài liệu. | VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Lớp NHG_CD24 SỰ CẦN THIẾT Hạn chế khuyết điểm của kinh tế thị trường Phát huy ưu điểm của kinh tế thị trường Định hướng đầu tư của doanh nghiệp Vai trò điều tiết kinh tế Ngân sách nhà là công cụ chủ yếu : - Phân bổ trực tiếp hay gián tiếp các nguồn tài chính quốc gia - Định hướng phát triển sản xuất - Hình thành cơ cấu kinh tế mới - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững Chính sách chi - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:Đầu tư cơ bản chiếm 20% ngân sách Năm 2008: Dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, dự án đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Chu Lai, Đà Nẵng. Dự án xây dựng cảng Cái Mép-Thị Vải, cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong. Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật cho các khu kinh tế Phóng thành công Vinasat 1 => Tạo môi trường thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của mọi thành phần kinh tế Hỗ trợ doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết: -Hỗ trợ phát triển các ngành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN