TAILIEUCHUNG - Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

Tài liệu tham khảo về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự | CHUẨN BỊ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ NỘI DUNG CƠ B ẢN 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự 2. Kỹ năng của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 3. Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 1 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự o Thời hạn chuẩn bị xét xử - Trườ ng hợ p có một bị can ho ặc nhiều bị can bị truy tồ về nhiều tội thuộc các loại tội phạm khác nhau - Trường hợp Vụ án phức tạp 1. Một số vấn đề chung về chuẩn bị xét xử vụ án hình sự o Các quyết định của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử - Quyết định áp dụng thay đổ i ho ặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn - Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung - Quyết định tạm đình chỉ vụ án đình chỉ vụ án - Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 2 2. Kỹ năng của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ - Khái niệm hồ sơ VAHS - Mục đích yêu cầu nội dung và phương pháp nghiên cứu hồ sơ. - Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ Mục đích nghiên cứu hồ sơ o Hiểu và nắm vững bản chất diễn biến của vụ án o Xác định sự thật của vụ án o Xác định việc truy tố của VKS có đúng hay không o Các hoạt động tố tụng có đúng quy định pháp luật hay không.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN