TAILIEUCHUNG - CÂU KỶ TỬ (Kỳ 4)

Tham khảo: Câu kỷ tử có tác dụng bổ tinh khí, bổ suy nhược làm cho người xinh tươi hồng hào, sáng rõ tai mắt, yên thần định chí sống lâu (Bản Thảo Dược Tính). + Câu kỷ tử làm cứng mạnh gân xương, sống dai lâu gìa, trừ phòng phong bệnh bổ hư lao, ích tinh khí (Thực Liệu Bản Thảo). + Câu kỷ tử chữa được những bệnh ở tim, ọe khan đau tim, đau họng khát nước vì thận có bệnh cho nên hay làm nên chứng tiêu khát (Thang Dịch Bản Thảo). + Câu kỷ tử. | CÂU KỶ TỬ Kỳ 4 Tham khảo Câu kỷ tử có tác dụng bổ tinh khí bổ suy nhược làm cho người xinh tươi hồng hào sáng rõ tai mắt yên thần định chí sống lâu Bản Thảo Dược Tính . Câu kỷ tử làm cứng mạnh gân xương sống dai lâu gìa trừ phòng phong bệnh bổ hư lao ích tinh khí Thực Liệu Bản Thảo . Câu kỷ tử chữa được những bệnh ở tim ọe khan đau tim đau họng khát nước vì thận có bệnh cho nên hay làm nên chứng tiêu khát Thang Dịch Bản Thảo . Câu kỷ tử có tính giúp cho thận nhuận được phế dùng nó ép lấy dầu thắp sáng đèn làm sáng mắt Bản Thảo Cương Mục . Câu kỷ tử có vị cay vừa khí ấm vừa và mát tính có thể lên xuống được vị nặng nên hay bổ âm nhưng tính của nó là âm trong có dương nên cổ được khí. Xét cho đúng thì nó chỉ xét cho dương một phần nào thôi chứ không có tính cách kích động nên những người biết dùng thì dùng để tiếp thêm sức cho Thục địa là đúng. Còn vấn đề công dụng của nó thì có thể làm cho thông minh tai mắt yên ổn tâm thần tăng thêm tinh tủy cứng mạnh gân xương bù đắp vào những chỗ bất túc nhất là lao thương quá độ. Vì vậy khi mà thận khí đã đầy đủ thì chứng tiêu khát không còn nữa còn những người bị chân âm suy tổn mà đau ở sau lưng dưới rốn mê man dùng nó thì công hiệu Cảnh Nhạc Toàn Thư . Câu kỷ tử có vị ngọt tính bình là vị thuốc chính của Thận vì vậy mà bổ Thận ích tinh khi Thận thủy đã mạnh thì gân xương rắn chắc vững vàng nên chứng tiêu khát lui cả còn những chứng mắt mờ tai điếc lưng đau chân yếu cũng theo đó mà biến mất Bản Thảo Thông Nguyên . Đi xa ngàn dặm thì không nên dùng Câu kỷ tử vì nó bổ thận quá cho nên kích thích đến tình dục nó có khí bình không nóng nó có tác dụng bổ thận chế hỏa công hiệu như Thục địa nhưng chỉ tiếc khí nóng bứt rứt trong xương muốn trừ nó mà chưa từng dùng được Danh Y Biệt Lục . Câu kỷ tử vị ngọt mát tính nhuận các sách ghi rằng có tác dụng khu phong minh mục mạnh gân xương bổ tinh tráng dương. Xét đúng ra thì Thận thủy suy thiếu uống vào có tính cam nhuận thì âm phải theo dương mà sinh trưởng. Khi Thận thủy đã đầy đủ thì tự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN