TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ phần mềm part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các kỹ thuật đặc tả 4 Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Nội dung o Khái niệm đặc tả o Tại sao phải đặc tả o Phân loại các kỹ thuật đặc tả o Các kỹ thuật đặc tả 2 1 Khái niệm đặc tả o Đặc tả specification định nghĩa một hệ thống mô-đun hay một sản phẩm cần phải làm cái gì không mô tả nó phải làm như thế nào mô tả những tính chất của vấn đề đặt ra không mô tả những tính chất của giải pháp cho vấn đề đó 3 Khái niệm đặc tả o Đặc tả là hoạt động được tiến hành trong các giai đoạn khác nhau của tiến trình phần mềm Đặc tả yêu cầu requirement specification sự thống nhất giữa những ngưới sử dụng tương lai và những người thiết kế Đặc tả kiến trúc hệ thống system architect specification sự thống nhất giữa những người thiết kế và những người cài đặt Đặc tả môđun module specification sự thống nhất giữa những người lập trình cài đặt mô-đun và những người lập trình sử dụng mô-đun 4 2 Tại sao phải đặc tả o Hợp đồng sự thống nhất giữa người sử dụng và người phát triển sản phẩm o Hợp thức hóa sản phẩm làm ra phải thực hiện chính xác những gì mong muốn o Trao đổi giữa người sử dụng và người phát triển giữa những người phát triển o Tái sử dụng 5 Phân loại các kỹ thuật đặc tả o Đặc tả phi hình thức informal ngôn ngữ tự nhiên tự do ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc các kí hiệu đồ họa o Đặc tả nữa hình thức semi-informal trộn lẫn cả ngôn ngữ tự nhiên các kí hiệu toán học và các kí hiệu đồ họa o Đặc tả hình thức formal kí hiệu toán học ngôn ngữ đặc tả ngôn ngữ lập trình 6