TAILIEUCHUNG - Đăng ký sử dụng Paragon Drive Backup 9

Có thể sao lưu toàn bộ ổ cứng, phân vùng hay cả 2 mà không cần khởi động lại Windows, tạo ảnh đĩa sao lưu cho toàn bộ hệ thống và dữ liệu, phục hồi ổ cứng ngay cả khi Windows không khởi động được, tự động sao lưu theo lịch bạn thiết lập, sử dụng giao diện thuật sĩ (Wizard), mã hoá bảo vệ file ảnh sao lưu bằng mật khẩu . Cùng nhiều tính năng khác, nhưng để sở hữu phần mềm này người dùng phải bỏ ra tới . Nhưng với cách sau đây bạn có thể. | Đăng ký sử dụng Paragon Drive Backup Personal Edition miễn phí Nguồn Paragon Drive Backup Personal Edition được thiết kế chuyên nghiệp để tạo bản sao lưu cho đĩa cứng sao lưu toàn bộ hệ thống phục hồi cấp thấp hay từng tập tin cho máy chủ máy để bàn và xách tay nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn tránh khỏi các nguy cơ hỏng hóc. Có thể sao lưu toàn bộ ổ cứng phân vùng hay cả 2 mà không cần khởi động lại Windows tạo ảnh đĩa sao lưu cho toàn bộ hệ thống và dữ liệu phục hồi ổ cứng ngay cả khi Windows không khởi động được tự động sao lưu theo lịch bạn thiết lập sử dụng giao diện thuật sĩ Wizard mã hoá bảo vệ file ảnh sao lưu bằng mật khẩu . Cùng nhiều tính năng khác nhưng để sở hữu phần mềm này người dùng phải bỏ ra tới . Nhưng với cách sau đây bạn có thể đăng ký sử dụng Paragon Drive Backup Personal Edition miễn phí Bước 1 Bạn truy cập vào địa chỉ http registration db90pe Bước 2 Trong khung Registration bạn tiến hành khai báo các thông tin cá nhân gồm Tên First name họ Last Name địa chỉ email Email quốc gia Country và ngôn ngữ Language sử dụng chương trình sau đó kích vào tuỳ chọn Yes I would like to receive software updates current news special offers and information about similar products and services rồi bấm nút SUBMIT để gửi thông tin đăng ký đi khi nhận được thông báo Thanks for your registration là được. Registration MM J se only English standard chnotafsiur registration Required Iields are mailed iMth First Name ta st Name Email Courn nr Lanquaqe -Select CDunHv - English f Đ X . I wflvH Ibn td HMixt Irttoarf Ilpdjtw. rptd fi O PS md iniDirridhi-r. Jbdut3 mihr and HiXw SUBMIT Bước 3 Bạn truy cập vào hộp mail của mình và kích hoạt email có tên The letter from Paragon Software do trang chủ gửi đến cho bạn. Sau đó ghi lại thông tin đăng ký sử dụng bản quyền Paragon Drive Backup Personal Edition với mục PRODUCT KEY USER NAME và SERIAL NUmBeR Bước 4 Bạn tải Paragon Drive Backup Personal .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN