TAILIEUCHUNG - Từ truyện cá trá Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ - Lại nghĩ về chuỗi cung ứng

Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng phẳng hơn, rào cản thương mại được xác lập, vận dụng một cách tinh vi hơn, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn thì để có thể tồn tại và thắng thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp VN cần tích cực, chủ động xây dựng chiến lược xuất khẩu một cách hệ thống, hướng đến các mục tiêu dài hạn với bước đi phù. | Kinh Tế - Tài Chính Trong Tiến Trình Hội Nhập ngoài, mà điều đó chỉ khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu phải chấp nhận chiến lược của người đi sau, khó giành lấy sự chủ động trong công tác thâm nhập thị trường, chinh phục khách hàng. - Ổn định chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong từng giai đoạn, khoảng từ 3 – 5 năm để doanh nghiệp có điều kiện triển khai chiến lược kinh doanh một cách ổn định. - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh VN tại các thị trường tiềm năng. Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, các trung tâm xúc tiến thưong mại, trung tâm xúc tiến đầu tư cần xây dựng các chương trình quảng bá, tiếp cận thị trường phù hợp với kế hoạch kinh doanh và chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu. Các hoạt động có thể triển khai bao gồm: tổ chức đoàn doanh nghiệp xuất khẩu VN ra nước ngoài giới thiệu, mời đoàn vào, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế, tổ chức Ngày VN tại thị trường nước ngoài, cung cấp danh mục các dự án, chương trình mời gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh và tiềm năng xuất khẩu của VN trên các kênh truyền thông quốc tế, khai thác kênh thông tin và tác động quảng bá của Việt kiều. Tóm lại, khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng phẳng hơn, rào cản thương mại được xác lập, vận dụng một cách tinh vi hơn, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn thì để có thể tồn tại và thắng thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp VN cần tích cực, chủ động xây dựng chiến lược xuất khẩu một cách hệ thống, hướng đến các mục tiêu dài hạn với bước đi phù 36 hợp. Sự hỗ trợ của nhà nước với tư cách là người tạo ra hành lang pháp lý và các chính sách hỗ trợ phù hợp với các cam kết quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, với tư cách là chủ thể tham gia trực tiếp trong từng giao dịch xuất khẩu, doanh nghiệp cần tập trung tối đa nguồn lực của mình để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, góp phần vào nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu chung của TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chu Khôi (2010), Xuất khẩu gỗ phải theo luật pháp quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    27    0    12-05-2021
3    39    0    12-05-2021