TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu

Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan hệ thống định vị toàn cầu; các loại sai số trong đo hệ thống định vị toàn cầu; các ứng dụng GPS. | 24/09/2016 Khoa QLĐĐ&BĐS Bộ môn Công nghệ Địa chính Bài giảng HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GV: Thái Văn Hòa Đt: 0908670778; 0964027940 Email: thaihoa@ Web: Tp. HCM 5/2016 1 Đánh giá kết quả 1. Điểm chuyên cần 10% - Đi học + thực hành đầy đủ 2. Điểm giữa kỳ 30% - Bình sai + biên tập 7 bảng lưới khống chế địa chính đo bằng công nghệ GPS (5 người / nhóm) 3. Thi cuối kỳ 60% - Thi tự luận 60’, không sử dụng tài liệu. - Hoặc đề mở 75’, áp dụng tính toán. 2 Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS Ý tưởng về GPS 3 1 24/09/2016 GPS Navigation Nguồn: 4 ĐỊNH VỊ ĐIỂM - Định vị là xác định vị trí của các vật thể tĩnh hoặc chuyển động. Có 2 Phương pháp: + Theo một hệ tọa độ không gian ba chiều đã được định nghĩa. + Theo vị trí của một điểm khác, được thừa nhận là điểm gốc của một hệ tọa độ địa phương 5 ĐỊNH VỊ TƯƠNG ĐỐI 6 2 24/09/2016 ĐỊNH VỊ VỆ TINH 7 ĐO CỰ LY TỚI VỆ TINH 8 ĐỊNH VỊ TƯƠNG ĐỐI TỪ VỆ TINH 9 3 24/09/2016 Mô tả hệ thống GPS Hình Các đoạn trong hệ thống GPS 10 Đoạn không gian - 24 vệ tinh chia thành 6 quỹ đạo - Mỗi mặt phẳng quỹ đạo tạo với mặt xích đạo một góc 55o - Cách mặt đất khoảng km - Mỗi vòng bay hết 11 giờ 58 phút. - Vệ tinh phát tín hiệu được mã hoá và thông tin đạo hàng, được điều biến trên hai sóng tải. - Vệ tinh có kích thước chừng 5m, trọng lượng 1÷2 tấn, được trang bị 2 đồng hồ nguyên tử loại rubidium và 2 đồng hồ nguyên tử loại celium. Tuổi thọ vệ tinh là 7,5 năm. 11 Block Launch Period Satellite launches Suc- Fail- In prep- Plancess ure aration ned 10 1 0 0 Currently in orbit and healthy I 1978–1985 II 1989–1990 9 0 0 0 0 IIA 1990–1997 19 0 0 0 0 IIR 1997–2004 12 1 0 0 12 IIR-M 2005–2009 8 0 0 0 7 IIF 2010-2016 12 0 0 0 12 IIIA From 2017 IIIB — IIIC — Total 0 0 0 70 0 0 0 2 0 0 12 0 0 8 0 0 16 0 0 36 31 (Last update: Feb 29, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN