TAILIEUCHUNG - Áp dụng learn manufacturing tại Việt Nam thông qua một số tình huống

Mô hình Lean Manufacturing đã trở thành một triết lý sản xuất mới, rất ấn tượng, đang áp dụng thành công khắp nơi trên thế giới nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất và thiết lập một hệ thống sản xuất uyển chuyển, linh hoạt đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức. | Nghiên Cứu & Trao Đổi Nguyễn Thị Đức Nguyên & Bùi Nguyên Hùng Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách khoa, Tóm tắt Ở các nước trên thế giới, Lean Manufacturing là mô hình sản xuất được nhiều công ty áp dụng vì nó tập trung cơ bản vào hệ thống loại bỏ các lãng phí, tạo tiềm năng sản xuất đạt kết quả hữu ích. Có rất nhiều công cụ được đề cập đến trong Lean Manufacturing, trong đó sơ đồ chuỗi giá trị là công cụ rất quan qua các nghiên cứu định tính Multiliple cases cho tình huống điển hình là ba doanh nghiệp VN: Fujikawa, Fujitsu, Liksin nhằm tìm ra sự khác biệt khi áp dụng Lean Manufacturing vào các doanh nghiệp VN so với các nghiên cứu ở nước ngoài. Kết quả nghiên cứu đề nghị rằng khi triển khai Lean vào các doanh nghiệp VN nên linh hoạt áp dụng trong 6 năm để thực hiện một vòng lặp 4 bước thực hiện Lean đầu tiên. Và cũng từ kết quả nghiên cứu này đã đưa ra những điểm lưu ý khi xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại và sơ đồ chuỗi giá trị tương lai cho doanh nghiệp cũng như những kiến nghị dành cho các doanh nghiệp VN. Đặt vấn đề Trong những năm qua, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất có những thay đổi mạnh mẽ. Xu hướng tự do hoá thương mại quốc tế, sự toàn cầu hoá các ngành công nghiệp và sự cấp bách của thị trường mới nên tính cạnh tranh được xem như là vấn đề mấu chốt cho nền thương mại đa quốc gia. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp VN là phải nhìn theo một hướng khác để duy trì và tăng cường tính cạnh tranh. Mô hình Lean Manufacturing đã trở thành một triết lý sản xuất mới, rất ấn tượng, đang áp dụng thành công khắp nơi trên thế giới nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất và thiết lập một hệ thống sản xuất uyển chuyển, linh hoạt đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức. Lý thuyết về việc triển khai áp dụng Lean vào các doanh nghiệp cũng đã được nghiên cứu. Và cũng đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm về việc áp dụng mô hình Lean thành công .