TAILIEUCHUNG - Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Viện Địa lý, nhìn lại chặng đường của ngành địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của viện địa lý, nhìn lại chặng đường của ngành địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. | 35(4), 289-293 Tạp chí CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 12-2013 KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN ĐỊA LÝ, NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG CỦA NGÀNH ĐỊA LÝ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM LẠI VĨNH CẨM E-mail: lvcamminh04@ Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày nhận bài: 15 - 10 - 2013 Viện Địa lý được thành lập theo Quyết định số 24CP ngày 22/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quyết định số 19/KHCNQG/QĐ ngày 19/6/1993 của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày nay), đến nay được tròn hai mươi năm. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, bài viết này giới thiệu tóm tắt về quá trình xây dựng và phát triển của Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hai mươi năm, đó là một khoảng thời gian đủ dài đối với một người làm nghiên cứu khoa học, nhưng còn quá ngắn ngủi đối với một Viện nghiên cứu với chức năng là Viện đầu ngành về khoa học Địa lý, mà khi thành lập đã là quá chậm trễ so với các lĩnh vực khác trong đại gia đình các Khoa học về Trái Đất. Hai mươi năm phấn đấu và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên Viện Địa lý đã vượt qua nhiều khó khăn và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời cũng đã nếm trải cả những điều chưa thành công. Trong khó khăn, Viện Địa lý đã vươn lên, phấn đấu hết mình và đã đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng của xã hội khi thành lập Viện 20 năm về trước. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các khoa Địa lý tại các trường Đại học và đồng nghiệp trên cả nước, lại được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, Viện Địa lý đã có đóng góp bước đầu vào việc phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng của khoa học Địa lý hiện đại, và khẳng định được vị thế của khoa học đó trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đã có những cống hiến cụ thể trong việc nghiên cứu đa ngành về điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước, đề .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN