TAILIEUCHUNG - CÁP GIỚI (Kỳ 2)

Phân biệt: (1) Cần phân biệt với con Tắc kè, Cắt kè, Tò te hay rồng đất, có hình dáng như con trên nhưng nhỏ hơn, con đực có gờ gai lưng phát triển hơn con cái. Sống ở bụi cây ven suối, bơi giỏi. Rồng đất tên khoa học Physygnathus cocincinus. (2) Khác với con Giác thiềm (Phrinosoma cornuta). Địa lý: Sống trong các hốc đá, hốc cây các miền núi rừng khe hốc nhà cao khắp nơi trong nước Việt Nam. Phần dùng làm thuốc: Dùng cả con còn đủ đuôi đã bỏ nội tạng, căng thẳng phẳng phơi sấy. | CÁP GIỚI Kỳ 2 Phân biệt 1 Cần phân biệt với con Tắc kè Cắt kè Tò te hay rồng đất có hình dáng như con trên nhưng nhỏ hơn con đực có gờ gai lưng phát triển hơn con cái. Sống ở bụi cây ven suối bơi giỏi. Rồng đất tên khoa học Physygnathus cocincinus. 2 Khác với con Giác thiềm Phrinosoma cornuta . Địa lý Sống trong các hốc đá hốc cây các miền núi rừng khe hốc nhà cao khắp nơi trong nước Việt Nam. Phần dùng làm thuốc Dùng cả con còn đủ đuôi đã bỏ nội tạng căng thẳng phẳng phơi sấy khô. Thường dùng chân trước đến chân sau dài 9 7cm nếu nhỏ hơn kích thước trên thì thuộc vào loại bé. Cách bắt và nuôi. 1 Người ta thường lắng nghe nó kêu ở chỗ nào thì tìm bắt. a Dùng tóc để bắt thường về lúc chập tối người ta dùng gậy tre nhỏ đầu gậy có buộc những nắm tóc bó thành tụm tua tủa rồi luôn vào những hốc trên cây Tắc kè tưởng là mồi các loại sâu có cánh mỏng liền nhảy ra vồ ăn lúc đó kéo ra ngay thì sẽ bắt được. b Dùng ánh sáng để bắt vào khoảng 7-10 giờ tối Tắc kè thường bò ra khỏi lỗ hang xuống dưới kiếm mồi dùng đèn pin soi vào tắc kè sẽ nằm im nhanh nhanh ta tóm lấy cổ. c Dùng móc sắt để bắt về mùa hè nóng nực Tắc kè thường bò ra ngoài hốc để ngóng mát. Vì ban ngày chúng hay bị lóa mắt cho nên nhanh nhẹn dùng móc sắt móc vào hàm trên hay hàm dưới rồi lấy tay túm chặt lấy cổ bắt bỏ vào lồng. 2 Cách nuôi a Làm núi giả tìm chỗ khô ráo rồi lấy đá và gạch xây thành núi giả rỗng giữa. Núi giả gồm vách xung quanh và lồng rỗng có cửa vào. Làm vách núi sau khi san bằng nền dùng gạch xây thành vách cao 3m rộng 2 3m dài 3m trên vách có để những lỗ nhỏ cách mặt đất độ 1m trên nóc có để một cửa thông lên trên bên một vách có một cửa sổ một bên có cửa ra vào sau đó đắp đá ra ngoài có chất hồ cẩn thận ở những chỗ có lỗ thì vẫn chừa ra thành hang sâu. Sau khi xây xong bên ngoài chỉ trông thấy đá không thấy gạch. Cửa sổ hang đều lấy thép vít lại cửa ra vào cũng làm bằng lưới thép. Làm lòng núi cần xây một hòn núi giả con dài 1-7m rộng 1m một đầu xây nối liền với vách tường nóc núi giả. Chỗ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN