TAILIEUCHUNG - "Sợ vợ mới nên"

Tuy không phải ông này ông nọ nhưng đám bạn có ai thu nhập cao như tôi? Có vợ đứa nào được ở nhà to như vợ tôi? Mà chắc chắn vợ chúng không thể mãn nguyện bằng vợ tôi được. Không làm cho vợ hạnh phúc thì sao đáng mặt đàn ông kia chứ. Được chấm điểm 10 nhờ sợ vợ Thể chế gia đình tôi do bố tạo lập là “Trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua, vợ phải phục tùng chồng”. Thế nên cụ vô cùng thất vọng, xấu hổ khi nếp nhà chẳng ảnh. | Sợ vợ mới nên Tuy không phải ông này ông nọ nhưng đám bạn có ai thu nhập cao như tôi Có vợ đứa nào được ở nhà to như vợ tôi Mà chắc chắn vợ chúng không thể mãn nguyện bằng vợ tôi được. Không làm cho vợ hạnh phúc thì sao đáng mặt đàn ông kia chứ. Được chấm điểm 10 nhò . sợ vợ Thể chế gia đình tôi do bố tạo lập là Trời không có hai mặt trời nước không có hai vua vợ phải phục tùng chồng . Thế nên cụ vô cùng thất vọng xấu hổ khi nếp nhà chẳng ảnh hưởng đến tôi. Nhìn tôi cum cúp làm theo lời vợ bố bảo Mày cạo râu đi con ạ để không ai biết mày râu quặp . Tôi cạo thật nhưng đó là vì vợ tôi nói Công việc của anh không hợp với bộ râu ngổ ngáo này đâu anh cạo đi cho nó lịch sự . Trước cũng nhiều người bảo thế nhưng chỉ vợ nói tôi mới thấy có lý dù nàng chẳng đưa ra lập luận gì sắc bén hơn. Có lẽ vì nết tòng thê đã ngấm vào tận từng tế bào của tôi. Trước khi cho tôi lồng nhẫn đính hôn vào tay nàng thỏ thẻ Ở cơ quan anh đã là sếp rồi về nhà anh nhường chức ấy cho em . Giờ thì tôi nổi tiếng vì tính sợ vợ. Cũng lạ trần đời tôi chưa sợ ai. Sếp nể tôi chỉ lo công ty khác mời mất. Nhân viên thì nghe lời tôi răm rắp. Đừng hòng ai dọa dẫm bắt nạt được tôi trong mọi chuyện. Thế nhưng trước nàng bao nhiêu dũng khí của tôi biến đâu mất. Mà nào nàng có phùng mang trợn mắt gì cho cam lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Đôi khi nổi điên vì những lý lẽ ghê gớm được thốt ra bằng cái giọng thỏ thẻ đó tôi quắc mắt định gầm lên lập tức nàng nhìn tôi với vẻ cam chịu và oán trách đến nỗi tôi thấy mình là kẻ vũ phu thô bỉ thế là hạ cờ . Tôi tự thấy mình vậy là khôn ngoan vì nếu nàng không thèm thỏ thẻ nữa thì tôi chỉ có nước cúi đầu van xin. Có lúc bên nhau tôi hỏi Để chồng em phải mang tiếng sợ vợ em không thấy áy náy sao . Nàng cười rõ tươi Nhờ thế mà tất cả lũ bạn em đều chấm anh là người chồng điểm 10 đấy. Chồng chúng nó cũng tốt cũng giỏi giang nhưng chỉ được điểm 9 thôi vì không biết sợ vợ . Hóa ra cái mà tôi cho là điểm yếu duy nhất của mình lại giúp tôi thành Mr Hoàn hảo sao Biết bị dụ dỗ tôi vừa buồn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN