TAILIEUCHUNG - UNG THƯ VÚ (Kỳ 4)

Phân chia giai đoạn Ung thư vú theo hệ thống TNM: Phân chia giai đoạn Ung thư vú theo hệ thống TNM của Hiệp hội quốc tế chống Ung thư (International Union Against Cancer: UICC) năm 1992 như sau: 1. Hệ thống phân chia TNM trên lâm sàng: + Khối U nguyên phát ( T ): - Tx Không thể xác định được khối U Không có khối U - T0 - Tis Cacxinom in situ (cacxinom nội ống tuyến, cacxinom thuỳ tuyến in situ, bệnh Paget ở núm vú không có U) - T1 U có đường kính lớn nhất 0,5 cm và . | UNG THƯ VÚ Kỳ 4 VII. Phân chia giai đoạn Ung thư vú theo hệ thống TNM Phân chia giai đoạn Ung thư vú theo hệ thống TNM của Hiệp hội quốc tế chống Ung thư International Union Against Cancer UICC năm 1992 như sau 1. Hệ thống phân chia TNM trên lâm sàng Khối U nguyên phát T - Tx Không thể xác định được khối U - T0 Không có khối U - Tis Cacxinom in situ cacxinom nội ống tuyến cacxinom thuỳ tuyến in situ bệnh Paget ở núm vú không có U - T1 U có đường kính lớn nhất 2 cm T1a U có đường kính lớn nhất 0 5 cm T1b U có đường kính lớn nhất 0 5 cm và 1 cm T1c U có đường kính lớn nhất 1 cm và 2 cm - T2 U có đường kính lớn nhất 2 cm và 5 cm - T3 U có đường kính lớn nhất 5 cm - T4 U có đường kính bất kỳ nhưng đã xâm nhiễm vào thành ngực hoặc da T4a U đã xâm nhiễm vào thành ngực T4b U xâm nhiễm da gây phù nề da có dấu hiệu da kiểu vỏ cam loét da hoặc có các khối cục nhỏ ở da gắn chặt với tuyến vú. T4c U có cả T4a và T4b T4d Cacxinom tuyến vú thể viêm Hạch bạch huyết khu vực N - Nx Không thể xác định được hạch khu vực - N0 Không có di căn hạch khu vực - N1 Đã di căn hạch nách cùng bên và hạch còn di động N1a Chỉ di căn vi thể hạch 0 2 cm N1b Hạch nách di căn có kích thước 0 2 cm . N1bi Có 1-3 hạch di căn các hạch có đường kính lớn nhất 0 2 cm và 2 cm . N 1bii Có 4 hạch di căn các hạch có đường kính lớn nhất 0 2 cm và 2 cm . N 1biii Hạch di căn có đường kính 2 cm nhưng tổn thương đã vượt ra khỏi bao của hạch. . N 1biv Hạch di căn có đường kính lớn nhất 2 cm - N2 Đã di căn hạch nách cùng bên các hạch này đã dính vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN