TAILIEUCHUNG - CAO KHỈ

Ở Việt Nam, có nhiều loại khỉ như Macacca sp. Họ khỉ Coreopitheeirtae. 1. Khỉ độc (có thứ gọi là khỉ ông già, có thứ gọi là khỉ bạc má). 2. Khỉ đàn (có thứ đỏ đít, có thứ hai chân sau đỏ). 3. Con vượn, con đười ươi, con tinh tinh là giống khác hai loại trên, không dùng làm thuốc. Chỉ có khỉ độc và khỉ đàn mới dùng làm thuốc. Khỉ bú dù (khỉ đàn) sống từng bầy, có nhiều hơn cả, dễ bắt. Khỉ rừng làm thuốc tốt hơn khỉ nuôi. Khỉ nặng trên 5kg thì mới. | CAO KHI Ở Việt Nam có nhiều loại khỉ như Macacca sp. Họ khỉ Coreopitheeirtae. 1. Khỉ độc có thứ gọi là khỉ ông già có thứ gọi là khỉ bạc má . 2. Khỉ đàn có thứ đỏ đít có thứ hai chân sau đỏ . 3. Con vượn con đười ươi con tinh tinh là giống khác hai loại trên không dùng làm thuốc. Chỉ có khỉ độc và khỉ đàn mới dùng làm thuốc. Khỉ bú dù khỉ đàn sống từng bầy có nhiều hơn cả dễ bắt. Khỉ rừng làm thuốc tốt hơn khỉ nuôi. Khỉ nặng trên 5kg thì mới dùng. Xương khỉ còn đầu đuôi dễ phân biệt với xương chó xương vượn vì có chân tay dài hơn. Tính vị vị chua mặn tính bình. Quy kinh Vào kinh Can và Thận. Công dụng - Xương khỉ bổ Can Thận ích cốt tuỷ trị mọi chứng phong lao. - Thịt khỉ trị sốt rét lâu ngày. - Cao khỉ toàn tính bổ Thận cường dương mạnh gân cốt. Liều dùng Ngày dùng 4 - 10g cao. Cách bào chế Theo kinh nghiệm Việt Nam ít nhất nấu 2 con trên 10kg. Có thể nấu cao thịt riêng cao xương riêng. Khi cao xương gần được thì trộn cao thịt vào nấu chung vì cao thịt nấu riêng không đông đặc được. Muốn nấu cao thịt riêng mà được cao đông đặc thì cứ 2 kg thịt khỉ nấu với 1 kg thịt rắn nấu trong hai ngày đêm. Nhưng thường người ta nấu thịt khỉ với xương khỉ cùng một lúc vì nấu riêng hai thứ này mới trộn vào nhau thì phải giữ canh cao lỏng của thịt chờ cao xương gần được mới trộn vào nếu giữ không đúng mức thì cao thịt có thể bị thiu. Cách nấu chung như sau 1 Chuẩn bị cắt tiết khỉ nhưng nên đổ nước sôi cho khỉ chết lấy nước sôi làm lông cho sạch. Lột lấy da để nấu cao riêng lọc lấy thịt cho kỹ bỏ mỡ bỏ hết phủ tạng xương để riêng. 2. Làm thịt lấy nước ấm 80o C rửa sạch thái miếng 100 - 200g. Giã nát 0 200kg gừng hoà vào 300ml rượu trắng vắt lấy nước lại giã và thêm 200ml rượu vắt lấy nước. Tẩm bóp thịt cho đến hết rượu gừng để khỏi tanh và bớt tính lạnh của thịt. Có người tẩm với bột Đại hồi Quế chi Thảo quả mỗi thứ 50g rồi nướng qua cho vàng thơm hoặc sấy qua cho teo miếng thịt. Cho thịt vào cái túi vải đặt túi vào giữa một thùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN