TAILIEUCHUNG - PHỒNG ĐỘNG MẠCH (Kỳ 2)

Triệu chứng chẩn đoán: 1. Lâm sàng: a) Các phồng động mạch trung tâm (phồng động mạch chủ): Dựa trên những đặc điểm bệnh lý của phồng động mạch chủ, De Bakey đã chia ra các đoạn như sau: + Đoạn O: từ vòng van động mạch chủ cho tới hết gốc 2 mạch vành. + Đoạn I: từ phía trên động mạch vành tới gốc của thân động mạch cánh tay đầu (phần lên của động mạch chủ). - Túi phồng có thể chèn vào tĩnh mạch chủ trên: gây phù áo khoác, tuần hoàn bàng hệ vùng cổ ngực. - Túi phồng. | PHÒNG ĐỘNG MẠCH Kỳ 2 IV. Triệu chứng chẩn đoán 1. Lâm sàng a Các phồng động mạch trung tâm phồng động mạch chủ Dựa trên những đặc điểm bệnh lý của phồng động mạch chủ De Bakey đã chia ra các đoạn như sau Đoạn O từ vòng van động mạch chủ cho tới hết gốc 2 mạch vành. Đoạn I từ phía trên động mạch vành tới gốc của thân động mạch cánh tay đầu phần lên của động mạch chủ . - Túi phồng có thể chèn vào tĩnh mạch chủ trên gây phù áo khoác tuần hoàn bàng hệ vùng cổ ngực. - Túi phồng có thể vỡ vào màng tim gây chèn ép tim cấp tính . Đoạn II từ thân động mạch cánh tay đầu đến động mạch dưới đòn trái phần ngang của quai động mạch chủ . - Túi phồng có thể chèn vào tĩnh mạch chủ trên chèn vào khí quản và phế quản gốc gây khó thở theo tư thế ho. chèn vào động mạch phổi. - Túi phồng có thể vỡ vào khí quản hay trung thất gây ho ra máu nặng và chèn ép trung thất cấp tính . Đoạn III từ động mạch dưới đòn trái tới cơ hoành phần động mạch chủ xuống . - Túi phồng có thể chèn vào thực quản gây khó nuốt chèn ép dây thần kinh quặt ngược trái gây nói khàn giọng đôi chèn ép và gây giảm cấp máu cho động mạch Adamkiewicz gây thiếu máu tuỷ và liệt hai chi dưới . - Túi phồng có thể vỡ vào phổi màng phổi gây ho ra máu và tràn máu màng phổi cấp tính . Đoạn IV từ dưới cơ hoành đến gốc 2 động mạch thận. - Túi phồng có thể chèn ép và ảnh hưởng đến cấp máu của thận gây thiểu niệu cao huyết áp. và các tạng ống tiêu hoá gây rối loạn tiêu hoá. . - Túi phồng có thể vỡ vào ổ bụng hay khoang sau phúc mạc gây hội chứng bụng cấp . Đoạn V từ dưới động mạch thận đến chỗ phân chia ra các động mạch chậu gốc. - Khám bụng Nhìn thấy khối phồng đập nẩy theo nhịp tim. Sờ thấy khối phồng và có thể luồn tay dưới bờ sườn để sờ được cực trên của nó. Nghe trên khối phồng có tiếng thổi tâm thu. - Túi phồng có thể vỡ vào trong ổ bụng hay khoang sau phúc mạc. b Phồng động mạch ngoại vi Các phồng động mạch ngoại vi có ý nghĩa quan trọng trong thực tế điều trị là Phồng động mạch khoeo và Phồng động mạch đùi. Nguyên nhân thường .