TAILIEUCHUNG - Thông tư số 08/TC-TCT

Thông tư số 08/TC-TCT về việc hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 08 TC-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 2 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08 TC-TCT NGÀY 5-2-1994 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN BẢN QUYỀN Thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ngày 26-3-1991 Pháp lệnh chuyển giao công nghệ ngày 5-12-1988 Điều lệ mua bán lixăng ban hành kèm theo Nghị định số 201 HĐBT ngày 28-12-1988 và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Pháp lệnh nói trên Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện về thuế đối với thu nhập tiền bản quyền Royalty như sau I. CÁC KHÁI NIỆM Theo hướng dẫn tại Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Từ tiền bản quyền là các khoản tiền thanh toán ở bất kỳ dạng nào được trả cho các hình thức chuyển giao công nghiệp và mua bán lixăng đã được quy định tại Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài ngày 5-11-1988 và Nghị định 201 HĐBT ngày 28-121988 và Điều lệ mua bán lixăng từ tiền bản quyền chủ yếu bao gồm các khoản tiền trả cho các nội dung sau đây a. Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu cộng nghiệp như bằng sáng chế bằng phát minh giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu thương mại có kèm theo việc chuyển giao các quyền sở hữu công nghiệp khác . b. Chuyển giao thông qua việc mua bán cung cấp các đối tượng sau có thể có hoặc không có các thiết bị đi kèm như bí quyết kỹ thuật phương án công nghệ quy trình công nghệ thiết kế hoặc mẫu thiết kế sơ bộ và kỹ thuật công thức bản vẽ sơ đồ đề án hoặc quy trình bí mật thông số kỹ thuật hoặc kiến thức kỹ thuật chuyên môn khác. c. Thực hiện các hình thức dịch vụ hỗ trợ và tư vấn sau - Hỗ trợ kỹ thuật lựa chọn công nghệ hướng dẫn lắp đặt thiết bị vận hành thử các dây chuyền công nghệ. - Nghiên cứu phân tích đánh giá nghiên cứu cơ học nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án đầu tư và đổi mới công nghệ. - Tư vấn về quản lý công nghệ tổ chức và vận hành các quá trình công nghệ và sản xuất. - Đào tạo huấn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN