TAILIEUCHUNG - Thông tư số 02-BYT/TT

Thông tư số 02-BYT/TT về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ hai do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 02-BYT TT Hà Nội ngày 27 tháng 1 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 02-BYT TT NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN VÀ THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 2 Thi hành Pháp lệnh ngày 30 5 1985 của Hội đồng Nhà nước quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ nhà giáo thầy thuốc và Nghị định số 05 HĐBT ngày 09 1 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước quy định các danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các thầy thuốc và trên cơ sở đánh giá kết quả rút kinh nghiệm của đợt phong tặng danh hiệu lần thứ nhất Bộ Y tế hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ hai như sau I- ĐỐI TƯỢNG 1. Các bác sĩ y sĩ thầy thuốc y học dân tộc gọi chung là thầy thuốc làm công tác vệ sinh phòng bệnh phòng chống dịch khám chữa bệnh nghiên cứu y học quản lý ở tất cả các đơn vị chuyên môn kỹ thuật y tế từ trung ương đến địa phương và y tế ngành. 2. Các thầy thuốc ở các cơ quan quản lý trong ngành y tế mà trước đó đã có đủ thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế như Nghị định 05 HĐBT đã quy định cụ thể là Tối thiểu phải đủ 10 năm đối với thầy thuốc nhân dân và đủ 7 năm với thầy thuốc ưu tú . 3. Các thầy thuốc đã nghỉ hưu sau năm 1988 thuộc một trong hai đối tượng trên. Các thầy thuốc mà nhiệm vụ chính là làm công tác đào tạo tại các trường y tế không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu thầy thuốc mà thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu nhà giáo. Mỗi cá nhân chỉ được xét tặng một trong ba danh hiệu vinh dự của Nhà nước danh hiệu nghệ sĩ nhà giáo thầy thuốc . II. TIÊU CHUẨN THUỐC NHÂN DÂN 1. Đạo đức Trung thành với tổ quốc với chủ nghĩa xã hội. Thiết tha yêu nghề có tinh thần trách nhiệm cao giàu lòng nhân ái hết lòng vì người bệnh và sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo lời Bác Hồ dạy Lương y như từ mẫu . Khiêm tốn học hỏi trung thực đoàn kết và tận tình giúp đỡ đồng nghiệp bồi dưỡng thế hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN