TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cách ứng dụng kỹ thuật XML Web Service trong VB

I. Đặt vấn đề Đối với các ứng dụng phân tán chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến trúc .NET Remoting để giải quyết các vấn đề xử lý khai thác dữ liệu trên các máy ở nhiên điều này có nhược điểm là nó đòi hỏi ứng dụng phải được xây dựng trên cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng. Để khắc phục tình trang này, MS đưa ra khái niệm các dịch vụ Web XML. Chúng cho phép bạn trưng ra chức năng của ứng dụng đối với phạm vi rộng rãi người dùng. Các dịch vụ. | Hướng dẫn cách ứng dụng kỹ thuật XML Web Service trong Nguồn I. Đặt vấn đề Đối với các ứng dụng phân tán chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến trúc .NET Remoting để giải quyết các vấn đề xử lý khai thác dữ liệu trên các máy ở nhiên điều này có nhược điểm là nó đòi hỏi ứng dụng phải được xây dựng trên cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng. Để khắc phục tình trang này MS đưa ra khái niệm các dịch vụ Web XML. Chúng cho phép bạn trưng ra chức năng của ứng dụng đối với phạm vi rộng rãi người dùng. Các dịch vụ Web XML có thể được sử dụng khi nó là không thể sử dụng .NET Remoting bởi vì ứng dụng XML Web services vận hành trên một web server có thể truy xuất tới Internet người dùng không có cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng để có thể truy xuất ứng dụng của bạn. Các dịch vụ Web dựa trên nền tảng của các chuẩn Internet ví dụ như HTTP XML và SOAP nó cho phép ứng dụng của bạn có thể thấy và truy xuất đối với người dùng trên platform bất kỳ. Các dịch vụ Web mang lại cho các ứng dụng của bạn khả năng truy xuất tài nguyên thông qua Internet với sự dễ dàng và điều đó làm cho World Wide Web trở nên được ưa chuộng đến mức phổ dụng đối với việc tìm và duyệt thông tin. II. Cách xây dựng ứng dụng với việc sử dụng các dịch vụ Web XML Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một ứng dụng theo tinh thần hướng service này. Yêu cầu của ví dụ mà tôi sẽ đưa ra làm mẫu cho các bạn được tóm tắt như sau - Đơn vị đào tạo XYZ đang có sẵn cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin liên quan đến nghiệp vụ đào tạo một phần trong đó là thông tin về các kỳ thi. - Do nhu cầu được sớm biết thông tin về tình hình học tập của con em mình các vị phụ huynh có nhu cầu được xem trực tiếp kết quả học tập với cách dễ dàng và thuận tiện nhất. - Để giải quyết vấn đề này đơn vị XYZ quyết định cung cấp thông tin kết quả học tập thông qua trang WEB với việc bổ sung thêm chức năng này trên trang đang tồn tại của đơn vị. Hướng giải quyết vấn đề là Xây dựng XML Web Service trên đó .