TAILIEUCHUNG - Giới thiệu về joomla

thiệu • Joomla! là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay • Sử dụng Joomla, ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giản đến phức tạp • Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng. • Ngoài những chức năng có sẳn, Joomla cho phép ta cài thêm các thành phần mở rộng để bổ sung thêm chức năng cho website. Các thành phần mở rộng này có rất nhiều (hàng ngàn cái) và hoàn toàn miễn phí. • Một số website được xây dựng bằng Joomla: . | Bước đầu làm quen với Joomla Nguồn 1. Giới thiệu Joomla là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay Sử dụng Joomla ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giản đến phức tạp Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng. Ngoài những chức năng có sẳn Joomla cho phép ta cài thêm các thành phần mở rộng để bổ sung thêm chức năng cho website. Các thành phần mở rộng này có rất nhiều hàng ngàn cái và hoàn toàn miễn phí. Một số website được xây dựng bằng Joomla http http http home http http 2. Cài đặt Bản thân Joomla là 1 website được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP. Do vậy để chạy được Joomla thì chúng ta phải có Web Server hỗ trợ PHP và MySQL. Để đơn giản trong bài này chúng ta sẽ dùng Wamp là 1 phần mềm Web Server tất cả trong một All - in - One gồm có Web Server Apache Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và bộ xử lý ngôn ngữ PHP. . Cài đặt Wamp Bước 1 Download phiên bản Wamp mới nhất tại địa chỉ sau http en Bước 2 Tiến hành cài đặt wamp tương tự như cài các phần mềm thông thường trên windows. Bước 3 Khi cài đặt xong chúng ta sẽ thấy biểu tượng nửa hình tròn màu trắng ở góc phải dưới của màn hình. . Cài đặt Joomla Bước 1 Download phiên bản mới nhất của Joomla tại địa chỉ sau http Bước 2 Giải nén gói cài đặt Joomla vào 1 thư mục ví dụ joomla . Sau đó chép thư mục này vào thư mục gốc của web server c wamp www . Bước 3 mở trình duyệt web gõ http localhost joomla để tiến hành cài đặt Joomla theo các bước hướng dẫn của Joomla. Đa số các bước ta sẽ để mặc định các bạn cần lưu ý các màn hình sau - Màn hình cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 781x363. Steps 1 Language 2 Pre-mstaiiaton Check 3 License 4 Database 5 FTP Configuration 6 Configuration 7 Finish Database Configuration Connection settings Settrg up Joorria to .