TAILIEUCHUNG - Truyện cười dân gian

Nhưng nó phải bằng hai mày Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. - Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi. - Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!. | Truyện cười dân gian Nguồn Nhưng nó phải bằng hai mày Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. - Một hôm nọ Cải với Ngô đánh nhau rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện thầy lí nói Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn phạt một chục roi. - Cải vội xòe năm ngón tay ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm Xin xét lại lẽ phải về con mà - Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái up lên trên năm ngón tay mặt nói Tao biết mày phải. nhưng nó lại phải. bằng hai mày Tam đại con gà Xưa có anh học trò học hành dốt nát nhưng trò đời xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt. - Có người tưởng anh ta hay chữ thật mới đón về dạy con trẻ. - Một hôm dạy sách Tam thiên tự sau chữ tước là chim sẽ đến chữ kê là gà thầy thấy mặt chữ nhiều nét rắc rối không biết chữ gì học trò lại hỏi gấp thầy cuống nói liều Du dỉ là con dù dì . Thầy cũng khôn sợ nhỡ sai người nào biết thì xấu hổ mới bảo học trò đọc khẽ tuy cậy trong long vẫn thấp thỏm. - Nhân trong nhà có bàn thờ thổ công thầy mới đến khấn thầm xin ba đài âm dương để xem chữ ấy có phải thật là dù dì không. Thổ công cho ba đài được cả ba. - Thấy vậy thầy lấy làm đắc chí lắm hôm sau bệ vệ ngồi trên giường bảo trẻ đọc cho to. Trò vâng lời thầy gân cổ lên gào Dủ dỉ là con dù dì. Dủ dỉ là con dù dì. - Bố chúng đang cuốc đất ngoài vườn nghe tiếng học ngạc nhiên bỏ cuốc chạy vào giở sách ra xem hỏi thầy Chết chửa Chữ kê là gà sao thầy lại dạy ra dủ dỉ là con dù dì - Bấy giờ thầy mới nghĩ thầm Mình đã dốt thổ công nhà nó cũng dốt nữa nhưng nhanh trí thầy vội nói gỡ Tôi vẫn biết ấy là chữ kê mà kê nghĩa là gà nhưng tội dạy thế là dạy cháu biết đến tận tam đại con gà kia. - Nhà chủ càng không hiểu hỏi Tam đại con gà nghĩa làm sao - Thế này nhé Dủ dỉ là con dù dì dù dì là chị con công con công là ông con gà Tam Đại Gàn Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN