TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại TTLT số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ tài Chính-tổng Cục Hải QUAN Số 120 2000 TTLT-BTC-BCN-TCHQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - CÔNG NGHIỆP - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 120 2000 TTLT-BTC-BCN-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ sung Sửa đổi chính sách thuế theo Tỷ Lệ Nội địa hoá đối với các SẢN phẩm phụ tùng thuộc ngành cơ khí - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 176 1998 TTLT-BTC-BCN-TCHQ NGÀY 25 12 1998 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - CÔNG NGHIỆP - TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 4830 KTTH ngày 24 09 1997 số 1440 CP-kTTh ngày 07 11 1998 của Chính phủ số 2687 VPCp-KTTH ngày 15 07 1998 và số 3300 VPCP-KTTH ngày 09 08 2000 của Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm. Để thúc đẩy việc sản xuất chế tạo các linh kiện phụ tùng và sản phẩm trong nước thay thế hàng nhập khẩu và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra chống thất thu cho ngân sách Nhà nước liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan thống nhất hướng dẫn bổ sung sửa đổi việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm phụ tùng thuộc các ngành cơ khí - điện - điện tử tại Thông tư liên tịch số 176 1998 TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 12 1998 của Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan như sau I- Thay thế điểm 3 các điều kiện để được áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá bằng điểm 3 mới như sau 3- Các điều kiện để được áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá Để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá các doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau - Đủ điều kiện kỹ thuật năng lực công nghệ sản xuất sản phẩm theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp Bản đăng ký thực hiện nội địa hoá sản xuất sản phẩm phụ tùng - có xác nhận của Bộ Công nghiệp. Có văn bản đảm bảo tính hợp pháp vê sở hữu công nghiệp của cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN