TAILIEUCHUNG - Điều cần biết để thiết kế logo

Tạo ra một logo là một quá trình mà bạn phải vận dụng cả khoa học, tâm lý học, sáng tạo nghệ thuật và (trong phần lớn các trường hợp) sự may mắn. Bạn nên biết: o Logo thực sự là cái gì. o Những gợi ý khi bắt đầu quá trình sáng taọ. o Những lưu ý trước khi bạn bắt tay vào làm. o Những lời khuyên về dạng, dáng và sự lựa chọn màu. Nhưng lần lượt từng bước một. Trước khi bắt đầu bạn nên biết một vài điều về một logo được thiết kế tốt, tại sao nó lại là tốt. | Điều Cần Biết Để Thiết Kế Logo Tạo ra một logo là một quá trình mà bạn phải vận dụng cả khoa học tâm lý học sáng tạo nghệ thuật và trong phần lớn các trường hợp sự may mắn. Bạn nên biết o Logo thực sự là cái gì. o Những gợi ý khi bắt đầu quá trình sáng taọ. o Những lưu ý trước khi bạn bắt tay vào làm. o Những lời khuyên về dạng dáng và sự lựa chọn màu. Nhưng lần lượt từng bước một. Trước khi bắt đầu bạn nên biết một vài điều về một logo được thiết kế tốt tại sao nó lại là tốt và làm nó như thế nào. Logo là thương hiệu Đầu tiên phải làm rõ một điều Logo không phải là thương hiệu của bạn. Logo chỉ thể hiện về mặt thị giác thương hiệu của bạn. Việc xây dựng thương hiệu và tạo logo là hai quá trình hoàn toàn khác nhau. Logo của bạn không có gì khác hơn là một hình ảnh đại diện cho thương hiệu của bạn không hơn không kém. Nó cho phép công chúng với tiền của họ thấy được bạn nhớ bạn phân biệt và nhận ra bạn trong số hàng triệu nhãn hiệu khác nhau. Và trong khi logo không phải là thương hiệu thì thiết kế và sự sử dụng một cách nhất quán nó sẽ tác động không nhỏ tới việc thương hiệu của bạn sẽ được tiếp nhận như thế nào. Một logo tuyệt vời sẽ giúp công việc kinh doanh của bạn thành công một cách đáng ngạc nhiên. Ngược lại có thể nó sẽ là nụ hôn của thần chết . Một lời cảnh báo. Bài viết này chỉ dành cho việc sáng tạo một logo cho một nhãn hiệu hoàn toàn mới. Nếu như bạn có ý định thay đổi hoặc thay thế logo đã tồn tại từ bấy lâu thì hãy cẩn trọng. Hết sức nguy hiểm. Thay đổi logo là xóa đi sự nhận biết về nhãn hiệu của bạn trong tâm trí của khách hàng cái mà bạn đã dày công xây dựng trong cả một quá trình kinh doanh lâu dài. Nếu như logo cũ của bạn có vấn đề thì tất cả những gì bạn phải làm là làm sạch nó đánh bóng nó tổ chức lại nó hợp lý hơn. Người ta nhận biết về dáng shapes trước tiên. Vì vậy khi sửa lại logo nên giữ lại shapes và thiết kế cơ bản. Việc này an toàn hơn là thay đổi toàn bộ biểu tượng đã quen thuộc với khách hàng. Bắt đầu quá trình sáng tạo Logo không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN