TAILIEUCHUNG - Phát triển web

Làm web ai cũng muốn website mình thu hút được nhiều người xem. Khi bạn nhìn thấy thành quả của mình được nhiều người sử dụng thì khong còn niềm vui nào hơn nữa. Nhưng làm thế nào để biết website mình đã có bao nhiêu lượt người truy cập. Đơn giản là đặt bộ đếm. Để tạo bộ đếm cho website bạn có 2 cách là đăng ký sử dụng một dịch vụ tạo bộ đếm trên mạng hoặc tự mình tạo ra một bộ đếm. Ở đây mình xin hướng dẫn cả hai cách luôn. | HUỲNH MAI ANH KIỆT CHƯƠNG I TAO BÔ ĐẾM CHO WEBSITE 1- Đếm lượt người đã truy cập vào website Làm web ai cũng muốn website mình thu hút được nhiều người xem. Khi bạn nhìn thấy thành quả của mình được nhiều người sử dụng thì khong còn niềm vui nào hơn nữa. Nhưng làm thế nào để biết website mình đã có bao nhiêu lượt người truy cập. Đơn giản là đặt bộ đếm. Để tạo bộ đếm cho website bạn có 2 cách là đăng ký sử dụng một dịch vụ tạo bộ đếm trên mạng hoặc tự mình tạo ra một bộ đếm. Ở đây mình xin hướng dẫn cả hai cách luôn a- Bộ đếm do các dịch vụ cung cấp sẵn Ở đây mình sử dụng không cần phải đăng ký của Hostingtoolbox và Fast Web Counter bạn chỉ chọn một trong hai thôi cho khỏi rắc rối và mình cũng chỉ hướng dẫn thao tác với 2 dịch vụ này. Ngoài ra cũng còn một số dich vụ khác yêu cầu đăng ký và nếu bạn sử dụng chúng thì bạn sẽ được nó cung cấp cho một đoạn mã và bạn hãy dùng đoạn mã ấy thay vì dùng hai đoạn mã tôi cung cấp ở phần dưới. Đầu tiên bạn tạo một tập tin ASP mới với tên là với nội dung như sau body LEFTMARGIN 0 TOPMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 -- ImageReady Slices -- TABLE WIDTH 171 BOrDeR 0 CELLPADDING 0 CELLSPACING 0 TR TD IMG SRC images WIDTH 5 HEIGHT 37 ALT TD TD background images WIDTH 135 HEIGHT 37 COLSPAN 2 p align left b font face Tahoma size 1 color FFFFFF nbsp nbsp nbsp S 7888 L 431 7906 T TRUY C 7852 P font b TD Td colspAn 2 IMG SRC images WIDTH 26 HEIGHT 37 BORDER 0 TD TD IMG SRC images WIDTH 5 HEIGHT 37 ALT TD TR TR TD COLSPAN 2 IMG SRC images WIDTH 9 HEIGHT 17 ALT TD TD background images WIDTH 153 HEIGHT 17 COLSPAN 2 TD TD COlSpAN 2 IMG SRC images WIDTH 9 HEIGHT 17 ALT TD TR TR TD TD background images WIDTH 5 nbsp TD TD align center width 100 bgcolor CFCFCF COLSPAN 4 table border 0 cellpadding 0 cellspacing 0 style border-collapse collapse bordercolor 111111 width 100 id AutoNumber2 .