TAILIEUCHUNG - Mỗi tuần 1 đề luyện thi ĐH_Đề số 2 và hướng dẫn giải

Tham khảo tài liệu 'mỗi tuần 1 đề luyện thi đh_đề số 2 và hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH 423 27 15 Lạc Long Quân ĐỀ SỐ 2 I. Phần chung Câu 1 2đ . Cho hàm số y 2x 1 C x -1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 2. Goi I là giao điểm hai tiệm cận của C . Tìm điểm M thuộc C sao cho tiếp tuyến của C tại M vuông góc với đường thẳng MI. Câu 2 2đ . 1. Giải phương trinh cos 1 x -nì cosf n - x ì cos ĨỊ - . sin f 2x -n 0 2 6 3 l 2 2 6 2. Glảl phương trinh 4x-yíx -ỉ 4x s x2 1 2 Câu 3 1đ . Trong không gian cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi cạnh a ABC 600 chiều cao SO của hình chóp bằng -2- trong đó O là giao điểm của hai đường chéo AC BD. Gọi M là trung điểm của AD P là mặt phẳng chứa BM và song song với SA cắt SC tại K. Tính thể tích khối chóp . Câu 4 1đ . H là hình phẳng giới hạn bởi các đường C x y -1 2 1 d y -x 4. Tính thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng H tạo ra khi H quay quanh trục Oy . Câu 5 1đ . Cho các số x y z là các số dương thỏa x2 y2 z2 1. Chứng minh rằng x y z 3V3 y2 z2 x2 z2 x2 y 2 2 II. Phần riêng Thí sinh chỉ làm môt trong hai phần . A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN. Câu 6a 1đ . 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho đường tròn C có tâm O bán kính R 5 và điểm M 2 6 . Viết phương trình đường thẳng qua M cắt C tại 2 điểm A B sao cho AOAB có diện tích lớn nhất. 2. Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình x y z 3 0 và hai điểm A 0 1 2 . Tìm tọa độ A đối xứng với A qua P . Câu 7a 1đ . Từ các số 1 2 3 4 5 6 thiết lập tất cả các số có 6 chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đã thiết lập được có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau. B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂnG CaO. Câu 6b 1đ . 1 Website Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH _423 27 15 Lạc Long Quân 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho AABC có đỉnh C 4 3 . Biết đường phân giác trong AD x 2 y - 5 0 và trung tuyến AM 4x 13 y -10 0. Tìm tọa độ đỉnh B. 2. Trong .