TAILIEUCHUNG - Để lửa yêu luôn đượm!

Có người ví nghĩa vợ tình chồng, trong đó có gối chăn như đống lửa, cháy một thời gian tất phải tàn. Một đống lửa sắp tàn rất cần cho thêm củi và một chút gió giúp nó có thể bùng lên hay ít ra không tắt ngóm. Hôn nhân, trong đó có gối chăn, trong thời hiện đại ngày càng làm khó người trong việc kiếm cũi và tìm quạt. Do vậy nếu người trông nom không gắng sức và biết cách tìm thì đống lửa của họ dễ mệnh nguy. Bằng cách nào ? - Dành thời gian cho. | Để lửa yêu luôn đượm Có người ví nghĩa vợ tình chồng trong đó có gối chăn như đống lửa cháy một thời gian tất phải tàn. Một đống lửa sắp tàn rất cần cho thêm củi và một chút gió giúp nó có thể bùng lên hay ít ra không tắt ngóm. Hôn nhân trong đó có gối chăn trong thời hiện đại ngày càng làm khó người trong cũi và tìm quạt. Do vậy nếu người trông nom không gắng sức và biết cách tìm thì đống lửa của họ dễ mệnh nguy. Bằng cách nào - Dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Cuộc sống càng hiện đại thì thời gian dường như cũng ngắn lại tỷ lệ thuận. Công việc nhiều hơn và cũng nhiều đam mê hơn. Chăn gối nhiều khi cũng như bao thành tố khác của cuộc sống phải chen vai thích cánh ra trò mới có thể nhận được phần trong cuộc giảm biên chế của nhiều đôi uyên ương bận rộn. Mỗi ngày một ít người ta cứ tặc lưỡi cho qua ít phút mặn nồng bên nhau thì dần dà chiếc giường chỉ còn mỗi chức năng ngủ nghỉ lúc nào không hay. Thực tế ai cũng biết nhưng với thời gian biểu kín bít bỏ cái nào tiếc cái đó rốt cuộc chăn gối lại chịu thiệt. Chồng đi ký hợp đồng về đến nhà thì vợ đã say giấc việc còn lại của ông chỉ là cởi cà-vạt tháo giày tròng pijama và leo lên giường nằm cạnh vợ cùng . .ngáy. Không cách nào khác nếu bạn không thể dành cho chuyện vợ chồng nhiều thời gian hơn thì cái bạn nhận được hoàn vốn đã may đừng nói sinh lãi. - Thường xuyên hâm nóng So sánh tình dục với món ăn hơi thô thiển nhưng chúng giống y nhau ở điểm để lâu thì nguội siêng hâm nóng thì sốt. Chăn gối rất dễ mất thân nhiệt nếu chủ nhân lơ là việc bắt nó lên bếp. Nhiều đôi uyên ương thường chủ quan tình dục không hôm nay thì ngày mai tuần tới tháng tới chẳng mất đi đâu mà lo. Điều này có thể đúng nhưng sợ rằng lúc sờ đến cuộc gối chăn đã . đóng mạng nhện thì phần thưởng từ nó chẳng còn được là may là chăn gối thuộc loại dễ nuôi không cần cao lương mỹ vị hằng ngày miễn là thường xuyên cho chúng ít lương khô vẫn có thể hồng hào khoẻ mạnh. Việc này giống . .nuôi thú ảo ít phút chăm sóc hằng ngày đủ để thú cưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN