TAILIEUCHUNG - 7 bước thiết kế trang web ấn tượng và hiệu quả

Mặc dù thiết kế trang web đòi hỏi phải có nhiều khả năng về mỹ thuật, tuy nhiên vẫn có thể đưa ra một quá trình thiết kế để có thể giúp bạn tăng khả năng tạo ra các trang web hiệu quả và ấn tượng. | BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ Mặc dù việc thiết kế trang web đòi hỏi phải có nhiều khả năng về mỹ thuật tuy nhiên vẫn có thể đưa ra một quá trình thiết kế để có thể giúp bạn tăng khả năng tạo ra các trang web hiệu quả và ấn tượng. Có thể nhiều người sẽ cho rằng việc đưa ra các bước trong quá trình thiết kế sẽ làm mất đi quá trình sáng tạo điều này có lẽ đúng đối với những nhà thiết kế giỏi những người có quá trình thiết kế và sáng tạo của riêng họ. Nhưng với những người không được đào tạo bài bản và thực hành nhiều thì việc nghiên cứu xem người khác thiết kế và ứng dụng các bước đó như thế nào có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Bước 1 Phân tích người dùng và tự đánh giá chính mình Nếu bạn không biết người dùng dự định là ai thì tất cả việc thiết kế cho dù có được thực hiện kĩ lưỡng đến đâu cũng chỉ dẫn đến thất bại. Bạn cần phải biết các thông tin về người dùng như trình độ sở thích các lĩnh vực quan tâm cấu hình trang thiết bị phần mềm . để tránh đưa ra một trang web vô tích sự. Bạn cũng cần phải phân tích các mối quan tâm và khả năng của chính bạn. Bạn có khả năng thiết kế các trang web có hiệu quả và ấn tượng không Bạn có đủ trình độ chuyên môn để tạo ra được các trang có lượng thông tin phong phú dựa trên các tài nguyên sẵn có không Sau đây là một số kĩ thuật giúp cho bước này 1. Mô tả mục tiêu Hãy xác định chính xác mục tiêu của trang này một cách ngắn gọn. Mục tiêu cần được mô tả một cách súc tích rõ ràng không quá rườm rà chi tiết. 2. Xác định vấn đề giải quyết Từ mô tả mục tiêu ở bước trên nêu ra các vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu tóm tắt phương pháp giải quyết . 3. Xác định người dùng Liệt kê các đặc điểm của khách hàng như tuổi tác nghề nghiệp giới tính thu nhập trình độ vùng cư trú cấu hình trang thiết bị phần mềm . vào một danh sách để phân tích và xử lí sau này. 4. Liệt kê các nguồn tài nguyên Bạn có sẵn những gì để hoàn thành công việc cả về mặt trang thiết bị công cụ phần mềm . và cả về trình độ chuyên môn Bạn có thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN